Juridik och Copyright © Nordiska Medier Göteborg AB

Ansvarsbegränsning
Nordiska Medier Göteborg AB upprätthåller denna webbplats för att skapa en samlingspunkt för industrin. Syftet är att informationen är korrekt och uppdaterad. Ev. fel försöker vi rätta, men Nordiska Medier Göteborg AB påtager sig inget ansvar för upplysningarna på denna webbplats.

Upplysningarna utgör inte professionell rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du alltid konsultera en specialist på det området).

Förutom nyheterna som Nordiska Medier Göteborg AB själv publicerar på webbplatsen har många nyheter och annonser skrivits och publicerats av våra medlemmar eller andra leverantörer av data och information. Nordiska Medier Göteborg AB är inte ansvarig för dessa annonser och nyheter. Nordiska Medier Göteborg AB är heller inte involverade i köp och försäljning av maskiner, produkter och kompetenser. Alla förfrågningar om detta bör riktas till respektive annonsör. Nordiska Medier Göteborg AB har inte ansvaret för kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, garantier eller annat som våra medlemmar annonserar på hemsidan.

Det är vårt mål att minimera störningar som orsakas av tekniska problem. En del uppgifter eller informationer på webbplatsen kan ha strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att vår service inte avbryts eller på annat sätt påverkas av sådana problem. Nordiska Medier Göteborg AB tar inget ansvar för svårigheter som kan uppkomma till följd av användning av denna webbplats eller länkade externa webbplatser.

Syftet med detta uttalande om ansvarsbegränsning är varken att begränsa Nordiska Medier Göteborg ABs ansvar på ett sätt som strider mot krav enligt nationell lagstiftning eller att utesluta Nordiska Medier Göteborg ABs ansvar i de fall då ansvaret enligt lag inte kan uteslutas.

Upphovsrätt
Copyright © Nordiska Medier Göteborg AB

Reproduktion av nyheter som skrivits av Nordiska Medier Göteborg AB är tillåtet, förutsatt att källan anges, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att reproducera/kopiera nyheter m.m. som skrivits av medlemmar eller andra leverantörer av information och data.

Sänd till en kollega

0.041