23948sdkhjf

Stölder – ett gissel som växer

Var tredje maskinentreprenör har vid något tillfälle utsatts för stöld. Framför allt handlar det om drivmedel, men även teknisk utrustning är attraktiv, framgår av en färsk stöldrapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna.

Att vara maskinentreprenör innebär ofta arbete på ensliga platser, ofta relativt kortvariga jobb, faktorer som gör det svårt att skydda maskinerna mot stölder och skadegörelse. En färsk rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna visar att var tredje maskinentreprenör utsatts för stöld.

Framför allt är det drivmedel som eftertraktas. Närmare två av tre stölder handlar om drivmedel, men även teknisk utrustning står högt på tjuvarnas önskelistor. Enligt rapporten har dessa stölder drabbat var fjärde till var femte maskinentreprenör som blivit av med exempelvis verktyg, belysning, arbetsplatsbelysning och handverktyg.

Så mycket som närmare var tionde maskinentreprenör har blivit bestulen på sin GPS, vilket också kan innebära väldigt stora störningar i verksamheten eftersom den digitala maskinstyrning som spelar allt större roll för maskinföraren måste ersättas med fysisk märkning och ofta också med ytterligare en person som då dessutom måste jobba nära maskinen.

Enligt rapporten hamnar genomsnittskostnaden för stölderna på 81 030 kronor. Trots de förhållandevis höga beloppen är det många stölder som inte polisanmäls. Anledningen är att det krävs en hel del tid och energi för att upprätta en korrekt polisanmälan och sammanställa försäkringsbolagens underlag, något som kan kännas som en oöverstiglig uppgift för många maskinentreprenörer.

– Det här med att våra medlemmar inte polisanmäler alla stölder är olyckligt då samhället inte får en korrekt bild av verkligheten. Samtidigt förstår jag dem. Särskilt när allt arbete med att anmäla ofta varken leder till ett uppklarat brott eller att de får ersättning för skador och stöld. Jag uppmanar ändå alla som utsätts för brott att anmäla – för vi behöver minska mörkertalet i statistiken, säger Lars Hemmingsson, chef för branschfrågor hos Maskinentreprenörerna.

Att drivmedelsstölderna länge dominerat i statistiken har en naturlig förklaring i de drivmedelspriser som skjutit i höjden och ligger väldigt högt i jämförelse med andra europeiska länder.

– Ju mer drivmedelspriserna går upp desto större incitament för stöldligorna. Ja, jag säger stöldligor, för det är ingen tvekan om att de vet exakt vad de håller på med. De kommer med stora fordon och snabba pumpar, säger Daniel Schönström, S-Schakt Schönström i Hörby.

Han betonar också att han ser det som självklart att alltid lämna in en polisanmälan, inte minst för att verkligen uppmärksamma polisen om problemet.

Just vad gäller drivmedel är det många maskinentreprenörer som övergått till att bara fylla i den mängd som bedöms användas under dagen. En rätt vanlig modell är att ha en drivmedelstank placerad på exempelvis en pickup som helt enkelt körs bort från arbetsplatsen efter slutfört dagsverke.

Då finns heller ingen anledning att låsa tanklocket. Det kostar så mycket mer både i pengar, och inte minst i tid, att reparera en sönderborrad och uppbruten tank än att förlora de få antal liter diesel som lämnas kvar över natten. Skillnaden mellan att ta in maskinen på reparation och att bara fylla på med ny diesel på morgonen och fortsätta arbetet direkt är stor.

Den modellen förordas av bland annat Katarina Söderberg på Eskilstunabaserade Farment.

– Eftersom dieseln kostar så mycket nu är det klart att vi är många som är oroliga för att stölderna kommer att öka. Som det är nu ser vi till att bara tanka upp det vi tror går åt för dagens uppdrag och inte lämna kvar drivmedel i maskinerna över natten för att minska incitamenten att stjäla från oss, men det är klart att det i sig skapar kostnadsdrivande merarbete för oss, säger Katarina Söderberg.

Ulrika Karlsson, Fyrkantens Last & Transport i Umeå, ser med viss oro på framtiden.

– Vi har varit utsatta för det mesta: skimning av våra tankkort, dieselstölder från både maskiner och lastbilar – de har till och med utrustning med sig för att tömma hela farmartankar från våra krosstäkter. Ärligt talat bävar jag nu när drivmedelspriserna har gått upp så kraftigt. Jag tror att det kommer att föra med sig ett ökat antal stölder, säger Ulrika Karlsson.

Maskinentreprenörerna har identifierat fyra åtgärder som bedöms ha goda förutsättningar att kraftigt minska stölderna.

  • Att alla maskinentreprenörer anmäler alla stölder, oavsett situation. Polisen behöver korrekt statistik för att kunna prioritera.
  • Att polisen redan i dag allokerar om sina resurser och sätter större fokus på förebyggande verksamhet av dessa typer av stölder. Mörkertalet är dessvärre stort.
  • Att maskinentreprenörernas beställare höjer säkerhetsarbetet på större arbetsplatser. Det är rimligt att arbetet kan fortgå utan onödiga avbrott.
  • Att Tullverket får ökade befogenheter att göra stickprovskontroller på utgående trafik. Även om de stulna drivmedlen stannar i Sverige stannar inte stulna maskiner.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109