23948sdkhjf

Hybridelement stärker betong med trä

Hybridkonstruktioner innebär ett mer hållbart byggnadssätt för byggföretag utan att de behöver förändra sina nuvarande byggmetoder. Metsä Wood har via samarbeten konstruerat ett hybridsandwichelement för väggkonstruktioner som kombinerar betong med LVL.

Lägre vikt, jämför med betong, visade sig vara en stor fördel vid det första byggprojektet i Metsä Fibres nya sågverk i Rauma.

Skanska, som är entreprenör vidsågverket i Rauna, siktar mot att vara koldioxidneutrala till 2045, och vill kunna erbjuda sina kunder lösningar som är koldioxidneutrala eller har låg kolpåverkan under byggnadens hela livslängd. Där kommer hybridsandwichelementet in i bilden.

– Genom att använda hybridelement minskas mängden betong, och elementen är också lättare än konventionella element, sägerIIkka Romo, direktör för produktivitets- och kvalitetsenheten på Skanska.

Tillverkningen avde nya hybridsandwishelementen, som används i sågverkets byggnad för virkessortering, gick som planerat i elementtillverkaren Lipa-Betonis fabrik. Det var första gången som fabriken tillverkade hybridväggelement. När ett element tillverkas utgör LVL den bärande kärnan. Utanpå den ligger ett isolerande lager och en armerad betongfasad.

– Efter att vissa inledande utmaningar hade lösts, flöt produktionen av hybridsandwichelement lika bra som produktionen av vanliga betongsandwichelement. Att vi har lyckats med det är tack vare det goda samarbetet med våra samarbetspartner och deras omfattande know-how”, säger Satu Lipsanen , vd för Lipa-Betoni.vd 

Smidigt montage av hybridsandwichelement på byggarbetsplatsen

Montaget av 100 kvadratmeter hybridsandwichelement i byggnadens första våning tog fem timmar.

– Monteringen av hybridsandwichelementen har gått till på ungefär samma sätt som för vanliga betongsandwichelement. Vi kunde använda en mindre kran, eftersom hybridsandwichelementen inte väger lika mycket som traditionella sandwichelement. Den lägre vikten kan ge besparingar i stora byggprojekt”, säger Petri Puputti, Construction Manager på Skanska.

Båda typerna av element har identiska förankringar nedtill, och i hybridsandwichelementens fogar används träskruvar. Han påpekar också att fogarna är färdiga när hybridsandwichelementen har monterats, och att det inte behövs någon fogning, betongslipning eller rengöring, vilket är fallet med vanliga betongsandwichpaneler.

Byggnaden för virkessortering ska stå färdig i slutet av 2021. Sågverket planeras vara klart under tredje kvartalet 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109