23948sdkhjf

Peabs havsnära bostäder stoppas

Peab ska  inte bygga  havsnära borätter i olika storlekar på Kvarnhöjden i Jörlanda, cirka 4 mil norr om Göteborg.

Planen var att uppföra 300 bostäder och en förskola i Kvarnhöjden.

Kvarnhöjden ligger fint beläget på en höjd i det övrigt flacka landskapet med ett havsnära läge utmed kusten mellan Göteborg och Stenungsund. 

Kommunfullmäktige hade beslutat att anta detaljplanen för Kvarnhöjden , vilket skulle möjliggöra byggrätter.

Antagandebeslutet överklagades hos Mark- och miljödomstolen av en närboende men Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 februari att avslå överklagandena.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades vidare till Mark- och Miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd den 9 september 2020.

Mark- och Miljööverdomstolen beslutade den 20 maj i år att upphäva detaljplanen i sin helhet.

Detaljplanen har därmed inte fått laga kraft.

Artikeln är en del av vårt tema om Borätt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093