23948sdkhjf

Forskning ska förebygga självmord i byggbranschen

Internationella studier pekar ut byggarbetare som en riskgrupp med avseende på självmord. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet kartlägga kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende och bland annat bidra till att förebygga självmord i byggbranschen.

Vi ska studera förekomsten av suicidalt beteende i olika yrkesgrupper och kartlägga kopplingar mellan den psykosociala och fysiska arbetsmiljön och risken att utveckla detta beteende. Till exempel brittiska studier har visat att risken för självmord, som förr var högst för tjänstemän, nu är högre i arbetaryrken. Byggarbetare pekas ut som en riskgrupp, så vi kommer att ha ett särskilt fokus på deras arbetsmiljö, säger Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet.

Maria Åberg har tidigare bland annat forskat på nybildning av nervceller i vuxen hjärna och vilka effekter fysisk träning har på hjärnan. Nu tilldelas hon 3 554 000 kronor från Afa Försäkring för att kartlägga kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende.

– I den första delen av projektet ska vi använda den så kallade Värnpliktskohorten, som innehåller data om i princip alla män i Sverige som har mönstrat inför värnplikt. Med hjälp av den kan vi följa männen från slutbetyget i årskurs nio till val av yrke och se vad de har exponerats för i sin arbetsmiljö. Det kan vi sedan koppla samman med data från vården om mental ohälsa och suicidalt beteende, säger hon.

Projektets andra del ska försöka ge svar på om byggarbetare i Sverige, i likhet med i Storbritannien, har en förhöjd risk för psykisk ohälsa och självmord.

– Vi ska undersöka data från något som kallas Bygghälsokohorten. Det är en samling data med uppgifter från hälsoundersökningar som 370 000 byggarbetare genomgått under 70–90-talen. I projektets avslutande del ska vi sedan intervjua byggarbetare om deras upplevelser av mental ohälsa och självmord och undersöka vad de tänker att man kan göra för att förebygga detta, säger Maria Åberg.

Ett huvudsyfte med intervjuerna är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för en insats för att förebygga självmord i byggbranschen. Det kommer vi att göra i samarbete med en forskargrupp i Australien som har erfarenhet just av självmordsförebyggande insatser på arbetsplatser.

Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring, berättar att företagets forskningsstöd långsiktigt ska bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa.

Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Maria Åberg och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv, säger Helena Jahncke.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093