23948sdkhjf

Fyra års fängelse för 7,6 miljoner i mutor

Tingsrätten dömer en före detta fastighetschef på Statens fastighetsverk (SFV) för bland annat grovt tagande av muta och trolöshet mot huvudman, grovt brott till fyra års fängelse.

Fyra döms i korruptionsmål rörande Statens fastighetsverk.

Två entreprenörer döms för liknande brott till fängelse, och en tredje för grovt givande av muta till villkorlig dom. En tidigare generaldirektör för SFV frikänns från åtalet om tjänstefel.

Stockholms Tingsrätt har meddelat dom i ett mål med koppling till SFV. Åtalet rör bland annat omfattande korrup­tions­­brottslighet och tjänstefel. enligt ett pressmeddelande från Tingsrätten.

Tre tilltalade i målet har tidigare varit anställda på SFV. Övriga tre tilltalade har varit entreprenörer och företrädare för bolag som med SFV haft ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling.

Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att åklagaren när det gäller mutbrottslighet till största delen har styrkt åtalet. Mutorna till den f.d. fastighetschefen för SFV förvaltningsområde Rosers­berg har främst avsett byggnationer på hans privata fastigheter som utförts av entreprenörernas bolag, samt betalningar av luftfakturor via hans bolag.

Beträffande åtalet rörande trolöshet mot huvudman har huvudfrågan i målet varit om SFV oriktigt har fakturerats för kost­naderna för mutorna. Utredningen i målet om sådan faktu­re­ring har delvis utgjorts av indiciebevisning. Tings­rätten har funnit att åklaga­ren har bevisat åtalet om detta i vissa delar. I större delar har tingsrätten dock ansett att det saknats över­ty­gande bevisning om påstådd fakturering och skada för SFV, och i dessa delar ogillat åtalet.

Tingsrätten dömer den huvudåtalade f.d. fastighetschefen för grovt tagande av muta i flera fall, avseende ett sammanlagt värde om cirka 7,6 miljoner kronor. Han döms även för flera fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott, som riktats mot SFV. Slutligen döms han även för grovt bokföringsbrott i flera fall samt för olov­ligt förfogande. Straffet bestäms till fängelse i fyra år.

Tingsrätten dömer även de tre entreprenörerna för grovt givande av muta. Två av dem döms även för medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. En av entreprenörerna, som givit mutor om totalt cirka 5,8 miljoner kr, döms till fängelse i två år och sex månader. Övriga två döms till fängelse i ett år och tre månader respektive villkorlig dom och böter.

De fyra som döms enligt ovan meddelas näringsförbud i tre eller fem år. Vidare ska värdet av de mottagna mutorna förverkas från den f.d. fastighets­chefen. Denne och två av entreprenörerna ska också betala skadestånd till SFV om totalt cirka 1,2 miljoner kr.

– Den f.d. fastighetschefen och de tre entreprenörerna döms för omfattande och syste­matisk korruptionsbrottslighet som riskerat att allvarligt skada förtroendet för Statens fastighets­verk. Brotten har avsett höga belopp och den f.d. chefen har under flera år missbrukat sin ledande position. Straffvärdet är därför så högt att tre av dem döms till fängelse, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078