23948sdkhjf

Nytt stöd hjälp uppfylla nya klimatkrav

Nästa år införs krav på klimatdeklarationer för nya byggnader. Fastighetsägare och entreprenörer kan få stöd för att göra kvalitetssäkrade klimatberäkningar.

I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har IVL tillsammans med projektpartners tagit fram en vägledning för hur fastighetsföretag kan ställa klimatkrav vid nybyggnation. Utifrån detta har IVL nu i nästa steg tagit fram ett antal tjänster som ska hjälpa entreprenörer och fastighetsutvecklare i arbetet med klimatberäkningar. Tjänsterna kan användas för att uppfylla Boverkets lagkrav eller Miljöbyggnads krav i indikator 15. Beräkningarna kan även användas för jämförelse vid upphandling och för att ställa krav på klimatförbättrande åtgärder.

– Beräkningarna kan till exempel användas för att klimatförbättra ett byggsystem och därmed ge konkurrensfördelar. Detta gäller oavsett vilket material man använder. Klimatberäkningar som håller hög kvalitet är en förutsättning för att vi ska kunna använda dem i upphandlingar och på så sätt få en omställning på riktigt, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL.

På IVL:s hemsida finns mer information om tjänsterna och vilket stöd som företag kan få, till exempel går det att beställa verktyg för att göra egna klimatberäkningar eller beställa kvalitetssäkrade klimatberäkningar till fast pris. Beräkningarna kan användas av fastighetsägare som vill kartlägga den samlade klimatpåverkan av sitt byggnadsbestånd eller när entreprenörer vill påvisa klimatförbättringar i en upphandlingssituation. IVL erbjuder också stöd till fastighetsägare att formulera klimatkrav i förfrågningsunderlag och hjälper till vid anbudsutvärdering.

Se även: 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125