23948sdkhjf

Regeringens budget åt rätt håll enligt NCC

Budgetpropositionen är ett steg i rätt riktning, främst  med upprustning av det befintliga bostadsbeståndet samt snabbare uppgradering av VA-nätet. 

– Regeringens budget är ett steg i rätt riktning för en återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn, för att öka byggandet och bidra till att lösa några av Sveriges största samhällsutmaningar, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC.

NCC har särskilt pekat på de stora behoven av upprustning av det befintliga bostadsbeståndet, eftersattheten i landets VA-system samt kapacitetsbristen i elnätet.

Kännetecknande för dessa samhällsprojekt är att de har relativt kort startsträcka, det är investeringar som samhället tydligt kan räkna hem och det är projekt som leder till ökad sysselsättning och stora vinster inom miljö och samhällsnyttan om de genomförs.

– Det är mycket välkommet att regeringen och januaripartierna inrättar ett nytt stöd för renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. Genom detta stöd kan åtgärder som är positiva både i klimatarbetet och för de boende sättas igång. Dessutom kommer det att skapa nya arbetstillfällen. Sannolikt behöver stödet vara ännu mer omfattande eftersom arbetet både med renovering och energieffektivisering är mycket eftersatt, men detta är en början, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC.

– Investeringsbehoven i VA-näten runt om i Sverige är stort och är en tickande bomb. Kraven på rening av avlopp ska vara högt ställda. Inte minst läkemedel i avloppen ger allvarliga konsekvenser för miljön. Det är bra att regeringen nu föreslår att öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsverken, säger Henrik Landelius.

– Tillståndsgivningen vid ny- och utbyggnad av elnätet har varit en riktig flaskhals som under lång tid försenat nödvändiga åtgärder. Problemet har varit känt länge och beskedet om att Energimarknadsinspektionen får ytterligare resurser för att klara av sina uppgifter kommer sent. Det är dock bra att ytterligare medel till inspektionen kommer redan i år. Vi ser det som en stark signal till myndigheten att ta krafttag, säger Henrik Landelius.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.064