23948sdkhjf

"Svårt skydda sig mot förfalskad konkurs"

Eftersom tingsrätten för det mesta fattar beslut om konkurs utifrån handlingarna är det svårt att skydda sig mot falska konkursansökningar.

Building Supply skrev på tisdagen om Liwendahls Rör & Värme som drabbades av en förfalskad konkursansökan.

Läs också:

Building Supply frågade Johan Attenius, advokat och konkursförvaltare vid Advokatfirman Lindahl, om det finns något ett företagare kan göra för att säkra sig mot att det egna företaget inte sätts i konkurs av en bedragare. 

- Eftersom tingsrätten vid de flesta egna ansökningar inte kallar till förhandling, utan fattar beslut på handlingarna är det svårt att skydda sig mot falska konkursansökningar, svarar Johan Attenius.

Vad händer vid en beslutad konkurs?

Så snart förvaltaren, vanligen en advokat, fått förvaltaruppdraget från tingsrätten skickar han/hon en underrättelse till samtliga storbanker om att bolaget försatts i konkurs.

Bankerna låser omgående alla gäldenärsbolagets bankkonton. Bankinloggningar och bankkort slutar att fungera. 

Vem som helst kan ringa till tingsrätten och fråga om ett bolag är föremål för konkurs.

Man kan även genom tingsrätten få reda på vem som i förekommande fall utsetts till förvaltare.

Vilken tingsrätt som handlägger ett visst konkursärende styrs av gäldenärsbolagets registrerade säte.

Ett konkursbeslut gäller omedelbart.

– Det vill säga konkursförvaltaren behöver och ska inte vänta på att konkursbeslutet vinner laga kraft innan han eller hon påbörjar arbetet med att omhänderta och avveckla tillgångarna i konkursen.

Drabbad av felaktig konkurs - Så här gör du:

1. Får man reda på att ens bolag felaktigt försatts i konkurs måste man därför genast kontakta förvaltaren och förklara situationen. Förvaltaren kan då avvakta med ej nödvändiga åtgärder.

2. Man behöver också överklaga konkursbeslutet till hovrätten. Det går att i överklagandet både anföra att konkursansökan varit falsk och att bolaget inte är på obestånd.

3. Då det är bolaget som måste bevisa att det tidigare konkursbeslutet var felaktigt finns det anledning att ta hjälp av en advokat.

4. Advokaten kan även undersöka möjligheterna att utverka skadestånd till bolaget om det framkommer vem som falskeligen ingivit konkursansökan, eller för det fall tingsrätten brustit i sin handläggning.

 Källa:  Johan Attenius, advokat och konkursförvaltare vid Advokatfirman Lindahl.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.265