23948sdkhjf

Kurser från RSM&CO

Tillbaka till företagsprofilen.

Sortera efter
Sida av 1

Nya ISO 45001:2018

Startdatum: den 25 oktober 2018

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 kom under mars 2018 och ersätter under en treårsperiod OHSAS 18001:2007. Kursen ger dig kunskap om hur kraven kan ...

Nya ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för interna revisorer

Startdatum: den 24 oktober 2018

Utbildning syftar till att ge dig som internrevisor grundläggande kunskaper och färdigheter om de nya/ändrade kraven i ISO 9001, 14001 och 45001 samt ...

Utveckla ditt ledningssystem

Startdatum: den 6 november 2018

Behöver ert ledningssystem uppdateras? Detta är kursen för dig som vill vidareutveckla, förbättra och effektivisera ert ledningssystem inom kvalitet, ...

Nya IATF 16949:2016, 1 dag

Startdatum: den 29 november 2018

Kursen ger dig Du får kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven. Företag som idag levererar till bilindustrin måste i princip vara c ...

Effektiv processutveckling, 1 dag

Startdatum: den 15 november 2018

Processägarrollen har en avgörande betydelse för utvecklingen av ledningssystemet vilket innebär organisationers förmåga att sätta rätt mål och se til ...

Värdeskapande internrevision

Startdatum: den 22 november 2018

Värdeskapande internrevision, 1 dag Kursen ger dig En utbildning som syftar till att inspirera och ge ett "nytt" synsätt på hur man kan utveckla det i ...

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, 1 dag

Startdatum: den 27 november 2018

Hållbarhetsredovisning enligt GRI, 1 dag Den här kursen på en heldag ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att lyckas med hållbarhetsredovi ...

Nya ISO 14001:2015, 1 dag

Startdatum: den 21 november 2018

Nya ISO 14001:2015, 1 dag Kursen går igenom de viktigaste ändringarna och vi ger er verktyg samt övar på hur ni kan hantera ändringarna i praktiken. K ...

Nya ISO 9001:2015, 1 dag

Startdatum: den 20 november 2018

För dig som har grundläggande kunskaper om ISO 9001 kan vi erbjuda en möjlighet att vara väl förbered när den nya utgåvan av ISO 9001:2015 nu efter ha ...

Internrevision -IATF 16949, 3 dagar

Startdatum: den 20 november 2018

De flesta biltillverkare ställer speciella krav på kvalificeringen av underleverantörens interna revisorer. Dessa krav och dem krav vi tycker är vikti ...

Kemiska hälsorisker med riskbedömning, 1 dag

Startdatum: den 21 november 2018

Kemiska hälsorisker med riskbedömning, 1 dag För att underlätta vårt dagliga liv använder vi en allt större mängd kemikalier, i dag använder vi 60 gån ...

Riskbedömningar - arbetsmiljö, 1 dag

Startdatum: den 11 december 2018

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs vill ...

Uppgradera ditt ledningssystem med CSR, 1 dag

Startdatum: den 20 november 2018

Detta är kursen för dig som vill få kunskap och verktyg att integrera socialt ansvarstagande i ditt befintliga ledningssystem. Med andra ord hur du fö ...

Kemikalier i varor (REACH, RoHS och Konfliktmineraler), 1 dag

Startdatum: den 13 november 2018

Det har blivit allt större fokus på vilka kemiska ämnen som finns i varor. Antal ämnen som regleras i lagstiftningen utökas i rask takt. Det ställs id ...

Internrevision av ledningssystem, 3 dagar

Startdatum: den 6 november 2018

Kursen ger dig Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses et ...

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag

Startdatum: den 23 oktober 2018

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må väl och prestera optimalt i vårt arbete. Grun ...

Webbtentamen BAS-P och BAS-U

Startdatum: Löpande anmälan

Vi kan erbjuda en webbtentamen för bara BAS-P, bara BAS-U eller båda BAS-P -- 1500 kr BAS-U -- 1500 kr BAS-P och BAS-U -- 2250 kr För att få genomföra ...

Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR, 1 dag

Startdatum: den 23 oktober 2018

Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR, 1 dag Kursen ger dig Många företag och organisationer ställer idag krav på goda arbetsförhålland ...

Miljölagstiftning, 1 dag

Startdatum: den 23 oktober 2018

Miljölagstiftning, 1 dag Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om ...

Grundläggande miljöledning, ISO 14001, 2 dagar

Startdatum: den 13 november 2018

Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001, 2 dagar Kursen ger dig Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av ...

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U, 2 dagar

Startdatum: den 21 november 2018

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Som byggnads och anläggningsarbeten räknas både större nyproduktionsprojekt av byggnader och anläggningar oc ...

Transport av farligt gods på väg, 1 dag

Startdatum: den 25 oktober 2018

Transport av farligt gods, 1 dag Varje dag transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Transporterna utgör stora risker varför det är vikt ...

Grundläggande kvalitetsledning, ISO 9001, 2 dagar

Startdatum: den 6 november 2018

Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar också om ...

Arbetsplatsens kemikaliehantering, 1 dag

Startdatum: den 20 november 2018

Arbetsplatsens kemikaliehantering, 1 dag För att underlätta vårt dagliga liv använder vi en allt större mängd kemikalier, i dag använder vi 60 gånger ...

Resultat per sida:12244896
Sida av 1

Fakta om RSM&CO

Adress
RSM&CO
Ramboll
Vädursgatan 6

412 50 GÖTEBORG
Se på karta

Region
Sverige
Västra Götalands län
Göteborgs stad

Telefon: +46 010-7232100

VAT nummer: SE5560765850

Anställda: 70

Certifikat: ISO 14001, ISO 9001:2008

Se hemsidan

Contact Persons

Lars Askengren

Sofia Askengren
Direkt telefon: +46 010-7232126

Sänd till en kollega

0.145