Effektivitet genom nyckeltal 20 september Stockholm

Per dag SEK 4 500 exkl. moms Erbjuds
Förfallodatum
den 20 september 2018

Boka online>>
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer. Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning.Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska:

Enkla kalkylgrunder
Enkel kalkylering
Grundläggande nyckeltal och beräkning av dessa
Jämföra olika nyckeltal internt och externt

Målgrupp
Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster.

Kursinnehåll
Kostnad per timme
Avverkningsgrad – teoretisk & praktisk
Kalkylgrunder och avverkningsgrader
Kostnad per kvm
Städindex
Felkällor vid användning av nyckeltal
Kända nyckeltalssammanställningar
Analys av referensprojekt
Lönsamma städprojekt
Leverantör
Borago Utbildning Sverige AB
HERTIG KARLSGATAN 2
582 21 Linköping
Sverige

Linda Karlsson
Telefon: +46 0709-17 45 42


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.156