23948sdkhjf

ÄNDRADE REGLER – nu kan fler få bidrag vid maskinköpet

Nu ska även arbetsmaskiner som inte registrerats i vägregistret omfattas av klimatpremien. Syftet uppges vara att snabba på klimatomställningen

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att hantera den så kallade klimatpremien, som innebär att till exempel ett företag kan få upp till 20 procent av kostnaden i bidrag vid vissa maskinköp.

Till en början gällde stödet inköp av så kallade till exempel miljölastbilar, för arbetsmaskiner var nålsögat smalare – det gällde bara eldrivna varianter.

I januari i år ändrades reglerna så att premien kan betalas ut även när det gäller även maskiner som drivs av fordonsgas, bioetanol eller en hybrid av dessa bränslen. Miniminivån gällande nettoeffekten för eldrivna arbetsmaskiner sänktes dessutom från 75 kW till 15 kW

Nu kommer ytterligare en förändring, den tidigare regeln om att arbetsmaskinerna måste finnas med i vägregistret slopas.

Faktaruta

  • Ändringarna i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon innebär att stöd även får ges för köp av elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner som inte kan eller inte ska registreras i vägtrafikregistret.
  • För att stöd ska kunna ges för köp av sådana maskiner ska de kunna identifieras genom ett unikt ID-nummer eller genom en annan uppgift som gör det möjligt att identifiera maskinerna.
  • Arbetsmaskinerna ska uppfylla övriga krav i förordningen på samma sätt som registreringspliktiga arbetsmaskiner.

Källa: Regeringen

− Utsläppen från arbetsmaskiner står i dag för cirka sju procent av Sveriges totala utsläpp.  Därför ser regeringen nu till att fler arbetsmaskiner än tidigare omfattas av statligt stöd för att köpa fossilfria fordon, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Rent praktiskt har förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon justerats så att den från och med den 11 oktober 2022 även omfattar arbetsmaskiner som inte registrerats i vägtrafikregistret.

Syftet med premien uppges vara att snabba på introduktionen av klimatsmart teknik på marknaden och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner. 

− Regeringens Klimatpremie stöttar de svenska fordonstillverkarna som nu gör jätteinvesteringar för att utveckla elektriska arbetsmaskiner för en global marknad. Klimatpremien minskar samtidigt de svenska utsläppen och bidrar till att nå våra miljömål, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Enligt pressmeddelandet har antalet ansökningar ökat kraftigt under 2022.

Stödet, som ska finnas fram till 2024, gäller inte för privatpersoner.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.13