23948sdkhjf

Peabs arbetsmiljövecka sätter osynliga besvär i fokus

Idag startar Peabs arbetsmiljövecka med syftet är att stärka säkerhetskulturen genom att öka medvetenheten kring såväl de synlig som mer osynlig belastning.

Enligt Arbetsmiljöverkets årliga rapport Arbetsskador 2021, är sjukdom orsakat av organisatoriska eller sociala faktorer den näst vanligaste orsaken till sjukdom bland kvinnor, med 13 procent av andelen anmälningar. Bland män är siffran 10 procent.

I år kommer därför Peabs årliga arbetsmiljövecka för koncernens 15 000 medarbetare  rikta ljuset mot dessa faktorer för att skapa en större medvetenhet om de mindre synliga faktorerna som kan orsaka ohälsa och sjukdom.

– För mig som platschef är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat projekt att det finns glädje och stolthet bland alla involverade. Det lägger grunden för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det psykiska välmåendet är lika viktigt som det fysiska, och därför är det bra att Peabs arbetsmiljövecka nu har fokus på den aspekten av arbetsmiljön, säger Per Magnusson som nyligen avslutat det sex år långa projektet att bygga det nya psykiatrihuset i Kalmar.

Runt om i Peabkoncernen genomförs det under veckan en rad olika aktiviteter som adresserar fysiska och psykiska belastningsbesvär. För att öka medvetenheten kring besvär som orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer kommer det att genomföras aktiviteter om bland annat stress, hållbar livsstil och konflikthantering. Utöver detta genomförs det även professionellt ledda genomgångar av ergonomi på de olika arbetsplatserna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094