23948sdkhjf

Dödliga smittan från kyltorn ska stoppas

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Vi har kontaktat Naturvårdsverket för att höra mer om de nya förslagen.

Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott orsakade av legionella. Även om antalet dokumenterade utbrott är få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett stort antal människor. 

Det största kända kyltornsutbrottet inträffade 2001 i Murcia Spanien, med över 800 misstänkta legionellafall.

I Sverige finns det tre dokumenterade utbrott av legionella där kyltorn har konstaterats vara smittkällan. Det första inträffade i Västerås 1979, då över 50 personer insjuknade och en person avled. Reservoaren var här kylanläggningen på ett av stadens större varuhus.

Det andra kyltornsrelaterade utbrottet i Sverige inträffade i Lidköping 2004, med 32 insjuknade personer och två döda. Smittan spreds sannolikt via luften från ett industriellt kyltorn nära stadens centrala delar.

Det senaste utbrottet skedde i Stockholm 2017, där åtta personer smittades, varav fyra avled. Efter ett omfattande utredningsarbete kunde en sannolik smittkälla fastställas, ett kyltorn på en byggnad som varit utrymd och där egenkontroll inte skett på flera månader.

– Frågan om legionella från kyltorn har varit uppe för debatt vid några tillfällen i riksdagen. Ett större utbrott med dödsfall som följd inträffade i Kista för några år sedan. Regeringen gav därför Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förslå åtgärder för att förhindra nya utbrott, säger Monika Magnusson Naturvårdsverket till oss. 

Nu är uppdraget slutfört och de två myndigheterna har gett förslag på åtgärder till regeringen. 

De två myndigheterna föreslår bland annat att en anmälningsplikt införs i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

– Många kyltorn är idag okända för tillsynsmyndigheterna och därför bedrivs ofta ingen tillsyn. När ett utbrott inträffar är det därför svårt för myndigheterna att spåra var smittan kommer ifrån.

En anmälningsplikt medför också att verksamheterna måste kontrollera sina anläggningar eftersom anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav enligt egenkontrollförordningen. 

– Bristande skötsel och underhåll innebär att risken för ett utbrott ökar. Genom att företagen förbättrar egenkontrollen kan nya utbrott förebyggas, säger Monika Magnusson till oss. 

Myndigheterna anser förslaget kommer att innebära en minskad risk för negativa hälsoeffekter i form av antal fall och utbrott av legionellasmitta orsakade av kyltorn.

För att kommunerna även ska få kännedom om kyltorn inom tillståndspliktiga verksamheter föreslår myndigheterna också att det införs krav på rapportering av kyltorn via de årliga miljörapporterna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109