23948sdkhjf

Flermiljardsbygge sprängs in under skidbacke

För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklar Stockholms stad Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna.

Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut för 4 miljarder. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sicklaanläggningen.

Projektet ska säkra möjligheten att rena avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad.

Satsningen innebär också att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Vattnet i Mälaren ska bli ännu renare, utsläppen i Östersjön minska och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinna.

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk och ligger till största delen insprängt i berget under Hammarbybacken. Den befintliga anläggningen byggs till och moderniseras.  Nya bergrum sprängs ut för en anläggning som ska rymma grovrening och sandfång samt försedimentering.

Slamhanteringen flyttas till Henriksdal, där hanteringen kan ske inuti berget. Med det naturliga skalskyddet sprids inte den störande lukten till närområdet.

Hela Sicklaanläggningen beräknas tas i bruk 2026.

En 14 kilometer lång tunnel byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. 

Tunneln började byggas januari 2020 och ska tas i bruk 2026.

Med effektiv membranteknik i Henriksdals reningsverk ska utsläppen av kväve och fosfor minska och rena bort till exempel mikroplaster innan vattnet släpps ut i Östersjön. Membrantekniken utgör dessutom en bra grund för kommande krav på rening av exempelvis läkemedelsrester.

Vid stora regn förekommer i dag bräddningar, det vill säga utsläpp av orenat avloppsvatten i Mälaren. Den nya avloppstunneln innebär att flera utsläppspunkter byggs bort och vi får bättre vattenkvalitet i Mälaren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093