23948sdkhjf

Etablerar två nya anstalter med 400 platser

Kriminalvården vill bygga två nya anstalter i region Öst, en i Norrköping och en i
Värnamo, med totalt cirka 400 platser för intagna.

Björn Myrberg är Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef. 

– Vårt beslut grundar sig i myndighetens behov samt förutsättningarna i de två
kommunerna. Vi ser viktiga fördelar med att etablera två initialt något mindre anstalter
i regionen istället för en större anstalt.

Beslutet att gå vidare med två kommuner, Norrköping och Värnamo, har fattats av
generaldirektör Martin Holmgren. Två något mindre anstalter än en större har fördelar:

1. Ökad förmåga till snabb kompetensförsörjning. Sårbarheten delas mellan två orter,
och långsiktigt väntas det även innebära större möjligheter att öka kapaciteten senare
vid två mindre anstalter än en större.
2. Förbättrade möjligheter att på sikt utveckla häktesverksamheten i Norrköpings- och
Jönköpingsområdet. Befintliga häkten i respektive område är i behov av utveckling,
vilket kan tillgodoses av nya anstalter i Norrköping och Värnamo.
3. En ny anstalt i Värnamo förbättrar förutsättningarna för transporter mellan befintlig
verksamhet på ost- respektive västkusten. En ny anstalt i Norrköping förbättrar
transportmöjligheterna i nord-sydlig riktning längs E4.

– Dessa tre fördelar i kombination med de olika förutsättningarna i kandidatkommunerna,
såsom tillgången till mark, leder oss till att vi vill gå vidare med Norrköping och Värnamo,
säger Björn Myrberg och fortsätter:
– Alla kandidatkommuner har haft goda kvalitéer för en anstaltsetablering. Bedömningen är
att nya anstalter i Norrköping och Värnamo är det bästa sättet att tillgodose våra behov och
vi är tacksamma för kommunernas engagemang under processen.

Nästa steg i arbetet är att skriva avsiktsförklaringar med företrädare för Norrköpings och
Värnamo kommun. Målsättningen är att de nya anstalterna ska vara klara 2028.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093