23948sdkhjf

Hållbarhet i fokus för NCC

NCC:s gångna år resulterade i en omsättning på 53 miljarder kronor och orderingångar värda strax över 55 miljarder kronor för hela koncernen.

Nyligen presenterade NCC sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för fjolåret. Orderingången för NCC Building Sweden uppgick till strax över 14 300 miljoner kronor samtidigt som nettoomsättningen ökade till 13 868 miljoner kronor. Bostäder utgjorde 27 procent, vilket var den största kategorin under det förra året.

NCC har som mål att vara klimatneutrala år 2045. Under det förra året gick utsläppsintensiteten upp till 3,5 ton koldioxidekvivalenter per miljoner, vilket är en minskning med 41 procent sedan basåret 2015. Samtidigt utgör användningen av betong koncernens största utsläpp av koldioxid. För att minska utsläppen och nå ett klimatneutralt betongbyggande, har koncernen under de senaste året tagit fram en plan som handlar om att bland annat minska andelen cement i betong, se över konstruktioner för att minska betongmängden och optimera betongkonceptet.

”Vårt arbete för att minimera klimatpåverkan rör inte bara vår egen verksamhet, utan vi ser till hela värdekedjan. Under året har vi kartlagt utsläppen från asfalt, betong och stål, samt påbörjat en kartläggning av utsläppen från transporter. Vårt mål är att halvera utsläppen från asfalt, betong, stål och transporter till 2030 jämfört med 2015” skriver Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

I hållbarhetsrapporten framgår också arbetet med återvinning och återbruk. För att återanvända den mängd byggspill som genereras på byggena, arbetar NCC för att återinföra det i produktionen eller återvinna materialet. Bland annat arbetar de med att återanvända tunga byggnadsdelar, återvinna fönster och byggpallar. NCC skriver att de under fjolåret returnerade omkring 26 000 pallar i Sverige, vilket minskade containerkostnader och koldioxidutsläpp.

Läs mer om: ncc
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.425