23948sdkhjf

Träbyggnad kan vinna Trafikverkets arkitektpris

I april delas Trafikverkets arkitekturpris ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala. Priset har delats ut vart annat år sedan 2011, och ges till anläggningar inom infrastruktur. Nu har Trafikverket och Sveriges Arkitekter presenterat de nominerade infrastrukturanläggningarna.

De fyra nominerade anläggningarna till priset är Bollnäs resecentrum, Cykelväg Gotland, Spårvägen Lund – ESS och Varvsbron Helsingborg. Under processens gång har juryn utgått från ett antal förutbestämda kriterier, där bland annat god arkitektur, hållbarhet och huruvida anläggningen implementeras i omgivningen, setts över.

– Ett perspektiv är också hur arkitekturen bidrar till samhällsutvecklingen. Lunds spårväg eller Varvsbron till exempel, är en sträcka som rullar ut mattan för kommande bebyggelse och där man kan bo nära kollektivtrafiken. Det ger också en trygghet till andra exploatörer, säger Johan Folkesson, landskapsarkitekt på Trafikverket och ordförande i jurygruppen.

Hållbarhet och implementering i omgivningen genomsyrar de fyra nominerade anläggningarna.

– Det finns flera aspekter när det kommer till material. Dels det estetiska, dels hur materialet åldras och vad det har för hållbarhetsaspekt, säger Johan Folkesson och fortsätter:

– Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma god arkitektur inom transport och infrastruktur. Det är en vardagsmiljö för många människor där man kanske inte tänker på om anläggningen är bra eller dålig. Det gör en stor skillnad om man arbetar med arkitektur på ett integrerande sätt. Det kan öka tryggheten, få personer att känna sig mer välkomnande och göra resan mer attraktiv.

Bollnäs resecentrum

Det gamla resecentrumet i Bollnäs har byggts ut med en flygel där trä och ljusinsläpp stå i fokus. Stommen består av limträ och väntsalen har en glasfasad, arkitekt bakom resecentrum är Sweco. Juryn motiverar nomineringen följande:

”Träkonstruktionens upprepning bildar intima rum i rummet. Resecentrums funktioner är alla skickligt integrerade i arkitekturen. Både väntsalen och platsen utanför präglas av hög kvalitet och omsorg om detaljen. Avsaknad av reklam och plottrig skyltning bidrar till ett visuellt lugn. Bollnäs resecentrum är inte bara en plats för väntan utan också en mötesplats i staden och ett rum för alla åldrar.

Cykelväg Gotland

Den nya gång- och cykelvägen på Gotland mellan Klintehamn och Västergarn öppnade under 2020 och har en dubbelriktad gång- och cykelväg och är separerad från trafiken. Cykelvägsnätet byggs ut efterhand, och under byggets gång har hänsyn tagits till naturen. Arkitekt är Sweco.

Juryn motiverar nomineringen följande:

”Men med lyhördhet och gedigen kunskap om byggande kan en ny väg passas in, som en självklar del av landskapet. Det har man lyckats med när gång- och cykelvägen söderut från Visby byggts ut från Västergarn till Klintehamn.”

Spårvägen Lund – ESS

Den 5,5 kilometer långa spårvägen mellan Lunds central och forskningsanläggningen ESS i Brunnshög är ett samarbete mellan Lunds kommun, region Skåne och Skånetrafiken. Längs sträckan finns 60 procent av alla arbetsplatser i Lund. Arkitekt är Lunds kommun och Atkins.

Juryn motiverar nomineringen följande:

”Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. På plats i tidigt skede höjer den inte bara värdet på omgivande mark och underlättar finansieringen av utbyggnaden. Den etablerar också kollektivtrafiken som det attraktivaste transportsättet mellan centrum och de nya stadsdelarna.

Varvsbron Helsingborg

Varvsbron i Helsingborg går mellan centrum och Oceanhamnen och är till för cyklister och gående. Den 552 ton tunga bron började byggas under 2018 och stod klar 2021. Bron har 3 000 ståldetaljer och 88 procent av plåtbitarna har en egen ritning. Arkitekt är Ramboll.

Juryn motiverar nomineringen följande:

”Här bjuds gående och cyklister in till en resa som vindlar fram över vattnet. Blicken leds över hav, hamntrafik, ny och gammal bebyggelse och bort mot Danmark och horisonten. Med högresta master och stadiga vant blinkar Varvsbron mot sin omgivning. Resultatet går att likna vid ett skulpturalt smycke vars smäckra stålkonstruktion är lekfull, vacker och funktionell.”

Juryn består av Johan Folkesson, landskapsarkitekt på Trafikverket, Torbjörn Sunesson, arkitekt och konsult på Trafikverket, Anna Lindell, arkitekt på Trafikverket, Ulrika Knutsson, journalist och författare, Katarina Borg, arkitekt på Nyréns arkitektkontor och Ingrid Alerås, arkitekt på Wingårdhs.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125