23948sdkhjf

Arbetet mot smittspridning inom bygg får ris och ros

Arbetsmiljöverket släppte nyligen sin slutrapport där de sammanfattar hur de undersökta arbetsplatserna agerat för att minska smittspridningen av covid-19. Bland annat har byggbranschen inspekterats och de undersökta arbetsplatserna får både ris och ros.

Omkring 3000 inspektioner hade gjorts runtomkring i landet och var en del i ett regeringsuppdrag att granska riskutsatta branscher. Bland dessa fanns exempelvis butiker, skolor och tandläkare, men även stora byggprojekt. Av alla inspekterade platser så fick 53 procent krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Malin Cato, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket, svarar i mejl att  byggprojekten som valdes ut var exempelvis större nyetableringar av industrier där många aktörer samarbetade. Men även platser där arbetet var av den storleksgrad och utförandelängd att arbetstagarna bodde på plats i boendebarracker. Totalt gjorde Arbetsmiljöverket 97 inspektioner i branschen och i 30 fall ställdes krav på att åtgärda brister.

– Vi har bland annat sett  att ventilation i byggbaracker ofta består av självdrag, vilket behöver undersökas om det är tillräckligt för att minska smittspridning. Vi har också sett att kunskapen om att anmäla tillbud med smitta till oss på Arbetsmiljöverket inte har varit tillräcklig på en del arbetsställen, säger hon.

Hon påpekar dock att många av de inspekterade byggföretagen hade många åtgärder på plats för att undvika och förebygga smitta.

 – Man har arbetat med flexibla start- och avslutstider för att undvika trängsel i omklädningsrum. Likaså när det gäller mattider. Man har också haft tester för personal som kommer från ett annat land och utökade städrutiner.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.116