23948sdkhjf

Optimeras nye vd tar över uppköps-stafetten

En av Sveriges största bygghandelskedjor har tillsatt en ny vd. Att köpa Byggfynd i Sjöbo var nästan det första Daniel Bik gjorde. Södra Sverige upp till Uppsala har varit där Optimera växer hittills. – Men vi är öppna för att etablera en bygghandel var som helst i Sverige, säger Daniel Bik.

Daniel Bik tog den första september i år över vd-rollen på Optimera med runt sextio byggvaruhus för proffs i Sverige. Företaget har under de senaste åren i likhet med branschen i övrigt, haft en god tillväxt, både organiskt och via förvärv.

Hans företrädare Magnus Detterholm genomförde över tjugo företagsköp under sina tio år som vd för Optimera. Helt klart kommer Daniel Bik ta stafettpinnen vidare när det gäller förvärvad tillväxt. Det visade hans rivstart på Optimera Bygghandel. Att nuvarande geografiska spridning av bygghandelsföretagen kommer att se ut som idag, är inte fallet, förklarar Daniel Bik.

– Nej, vi har en offensiv strategi framåt och den innebär organisk tillväxt. Vi är en ledande aktör och det kanske innebär att vi flyttar fram positionen även geografiskt. Vi har en tydlig geografisk strategi för var vi ska öppna och driva bygghandel. Vi jobbar mycket brett, både med lokala och regionala leverantörer.

Daniel Bik har bytt företag men inte kontor. Och det är inte så konstigt som det kan låta. Daniel Bik kommer närmast från Dahl Sverige AB, även det ett företag inom nybildade SGDS Gruppen AB, moderbolag till samtliga företag inom Saint-Gobain-koncernens distributionsbolag i Sverige.

Dahl och Optimera har gemensamt kontor i Bromma. Här breder även Optimeras bygghandel i Stockholm ut sig med ett fullmatat sortiment och stor lagerlokal. När den nye vd:n vill ha direktkontakt med marknaden, så är den bara några steg bort från kontorsstolen.

I sin nya roll som vd för Optimera gjorde Daniel Bik den 1 december sitt första förvärv och etablerade därmed den 65:e bygghandeln inom Optimera.

– Byggfynd i Sjöbos verksamhetsmix passar oss väl.

Med i affären följde även ett snickeri där man prefabricerar takstolar.

– Optimera inriktar sig primärt mot byggproffs och det är därför också viktigt med bra tjänsteerbjudanden och det är här som prefabricering kommer in i bilden.

Snickeriet blev en del av Munktorp Träförädling AB, som även det ägs av Saint Gobain-koncernen.

– Vi har en offensiv strategi framåt och den innebär organisk tillväxt. Som en ledande aktör innebär det kanske att vi flyttar fram positionen även geografiskt. Någon geografisk strategi för var vi ska öppna och driva bygghandel finns inte.

– Inom distributionsbolagen i Sverige inom Saint Gobain-koncernen genomför vi samtidigt en viss omorganisation där vi tillsammans får möjlighet att utveckla bredare affärslösningar.

Daniel Bik har gjort sin vd-resa genom att lära sig att greppa många områden och funktioner inom en annan handelskedja för byggbranschen. På Dahl var han under ett tiotal år verksam på ledande positioner inom marknads- och säljfunktioner. Senast axlade han rollen som divisionschef för VVS. Dessförinnan stod marknads- och inköpsdirektör på visitkortet.

Daniel Bik insåg under sin tid på Dahl hur viktigt det är att kontinuerligt vässa det digitala erbjudandet.

– Den digitala tekniken ska användas som ett visuellt och pedagogiskt verktyg för att hjälpa kunderna när de i sin tur skall sälja in något. På Dahl handlade det exempelvis om att planera och rita badrum.

Han nämner ett av de digitala verktygen som Optimera utvecklat.

– Vår Trallguiden hjälper våra kunder att visualisera ett byte av trädäck. I ett showroom går det att se hur det färdiga trädäcket kommer att se ut. Vi kommer att fortsätta utveckla liknande verktyg,

I till exempel Trallguiden blir kunden även informerad om nya rekommendationer för montering av trall från Svenskt Trä.

– Krav kring dokumentation och lagstiftning är vår uppgift att hantera Därför måste vi hela tiden hålla oss uppdaterade. Personalen får ständigt vidareutbilda sig. Vi är specialister med mycket hög kompetens.

Inte minst hållbarhetsfrågan kräver stor insikt i vad som händer rörande bestämmelser samt krav på dokumentation.

–Vi arbetar både med PEFC- och FSC-certifierat trä. Viktigt är också att vår bygghandel har en mycket lokal marknad. Det medför hög tillgänglighet för marknaden och minskar antalet transporter.

Saint Gobain ställer höga krav bakåt i värdekedjan.

– Man undersöker leverantörerna grundligt helt enkelt.

Ett sätt att stärka Optimeras träerbjudande är ett starkt erbjudande av färdigkapade fasader målade med brandskyddsfärg.

– Vi har färdiga och smidiga lösningar att erbjuda här. I takt med att det byggs fler höga trähus och att offentliga byggnader som skolor, arenor, köpcentrum och kontor byggs helt eller delvis i trä ökar också kraven på brandskyddat trä. Höga träfasader och väggbeklädnader i offentliga utrymmen måste brandsäkras.

Optimera har sitt huvudkontor i Malmö. Där finns den uppbackning Daniel Bik behöver och när han behöver den.

– Vår bygghandel har en mycket lokal marknad. Konkurrensbilden varierar mycket utifrån orter. Vid överetablering kan läget vara mer utmanande såklart. Då lägger vi ner ännu mer arbete för att möta kundernas efterfrågan och behov.

Konkurrensen inom branschen verkar vara tuff?

– Ja, vi konkurrerar främst med hårt arbete, bra kanaler och gott samarbete med leverantörer.

 

Fakta

Optimera Svenska AB har ett sextiotal byggvaruhus i Sverige. Optimera Svenska AB har runt 1 000 anställda och en omsättning på 4,5 miljarder kronor. Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland och Lettland. Optimera ingår i SGDS Gruppen AB, moderbolag till samtliga företag inom Saint-Gobain Distribution Sweden: Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.375