23948sdkhjf

Nu måste byggherren klimatdeklarera

Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Byggherren måste nu upprätta klimatdeklaration för nya byggnader.

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Sett till dessa stora utsläpp har det ansetts motiverat att införa ett nytt styrmedel för att minska branschens klimatpåverkan, skriver Foyen Advokatfirma, i ett pressmeddelande. 

Den 1 januari 2022 trädde klimatdeklarationslagen i kraft. Lagen innebär i korthet att byggherren framöver kommer att ansvara för att upprätta och ge in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs.

Samtidigten genomförs en ändring i plan- och bygglagen, enligt vilken byggnadsnämnden får meddela slutbesked först när byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt klimatdeklarationslagen, eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en sådan deklaration. 

Ungefär hälften av en ny byggnads klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv uppstår under byggskedet eller vid rivning enligt Boverkets miljöindikatorer.

Det finns styrmedel och regler för att minska en byggnads klimatpåverkan under drifttiden. Plan- och bygglagen uppställer bland annat  krav på energihushållning. Vidare finns det i lagen om energideklaration krav på att en byggnads energianvändning under bruksstadiet ska dokumenteras i en energideklaration.

Hittills har det däremot inte funnits något riktat styrmedel för att minska klimatpåverkan under de första skeendena i en byggnads livscykel, det vill säga under byggnadsskedet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.343