23948sdkhjf

Klimatdeklaration för byggnader från 1 januari 2022 - detta gäller

Från och med den 1 januari 2022 ska de inledande skedena av en byggnads livscykel klimatdeklareras.

Det som föranleder kravet på klimatdeklarationer är förstås att bygg- och fastighetssektorn svarar för ungefär en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser.

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer. 

Bland de aktörer som kommer att påverkas märks, utöver byggherrarna, är även arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer, byggprodukttillverkare och byggnadsinspektörer.

Det som ska klimatdeklareras är själva byggproduktionen eller byggskedet från råvara till färdigställande av byggnad. Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet:

 • Uttag av råvaror
 • Tillverkning av byggprodukter
 • Arbete på byggarbetsplatsen
 • Transporter

Att upprätta och lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få slutbesked om bygglov. Underlaget för deklarationen ska också sparas i fem år.

Följande konstruktionsdelar ingår från 1 januari 2022:

 • Bärande konstruktionsdelar
 • Klimatskärm
 • Innerväggar (icke bärande)

  Byggnader som undantas:

  • Byggnader med tillfälliga bygglov och som ska användas i maximalt två år
  • Byggnader för industri- och verkstadsändamål
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • Byggnader med en maximal bruttoarea på 100 kvadratmeter
  • Byggnader för totalförsvaret
  • Byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet
  • Byggnader där byggherren är en privatperson och denne uppför byggnaden privat

Källa: Regeringen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093