23948sdkhjf

Peab miljardköper från Oscar Properties

Peab förvärvar del av fastighet från Oscar Properties till ett underliggande fastighetsvärde om 1 167 miljoner svenska kronor.

På fastigheten Stockholm Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm finns en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage.

Den förvärvade delen innebär en byggrättsvolym om drygt 40 000 kvadratmeter ljus bruttoarea. Här kommer Peab att utveckla nya stadskvarter och tillvarata de kvalitéer som finns på platsen.

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Tillträde och betalning beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.625