23948sdkhjf

Fullsatt om machokulturen inom bygg

Jesper Fundberg, fil.dr inom maskulinitetsforskning och lärare på polisprogrammet. gav byggbranschen en hemläxa: Sätt gränser och lägg ansvaret hos männen!

Byggpartner, tillsammans med Women Building Sweden, Byggdialog Dalarna och Villazero, anordnade den 10 november ett seminarium om hur branschen kan attrahera fler kvinnor och män till byggbranschen och skapa en bättre arbetsmiljö för alla.

Jesper Fundberg belyste makt, beteendemönster och machokultur på arbetsplatsen och menade att ansvaret  ska läggas där det hör hemma, hos männen.

Forskning visar att företag som är mer jämställda blir mer lönsamma och upplevs som attraktivare arbetsplatser. Men kravet på att ökad andel kvinnor ska leda till ökad lönsamhet är orättvist och lömskt. Det kravet ställs ju inte på män, menar Jesper Fundberg. Samtidigt mäts företags jämställdhetsarbete allt som oftast i hur könsfördelningen ser ut på arbetsplatsen inom olika kategorier. Jesper Fundberg, som har forskat om maskulinitet och makt menar däremot att fördelningen av kvinnor och män på arbetsplatsen inte är det mest intressanta, utan snarare något annat.

– Det är kulturen, beteenden och invanda mönster på arbetsplatsen som är det väsentliga, och hur människor upplever att de blir bedömda och behandlade professionellt på arbetsplatsen. Jag träffar ofta chefer som berättar att de kommit långt i jämställdhetsarbetet, för de har en jämn fördelning av kvinnor och män bland medarbetarna. Det kan vara tufft att höra för den kvinna som upplever att hon blir förminskad eller trakasserad på jobbet, säger Jesper Fundberg.

Det är inte säkert att fler kvinnor på en arbetsplats per automatik leder till en bättre arbetsmiljö. I vissa fall kan det leda till att männen känner ett behov av att hävda sig ännu mer, och machokulturen blir därmed ännu starkare, fortsätter Jesper Fundberg.

Hur kan vi komma tillrätta med negativa jargonger och en osund arbetsmiljö? Många hävdar att svaret är utbildning. Jesper menar att det kanske snarare handlar om att träna förmågan att sätta gränser, säga ifrån och lägga ansvaret där det hör hemma, nämligen hos männen. Ofta är personen som säger eller gör något olämpligt inte ens medveten om det, då det är ett så invant mönster.

Han uppmanar framförallt alla män att agera och säga ifrån till kollegor som beter sig olämpligt. Vissa tror att det är en generationsfråga och att negativa mönster och beteenden kommer försvinna när yngre människor kommer in på arbetsplatsen och äldre försvinner, men enligt forskningen är det inte så enkelt.

Det finns ingen forskning som visar på att dessa beteenden kommer försvinna med tiden. Tvärtom visar forskningen att både män och kvinnor påverkas av hur det är på arbetsplatsen och gör allt för att passa in. Den negativa jargongen kan därmed förstärkas ytterligare, och efter bara några veckor som ny på jobbet, kan det vara den yngsta personen som beter sig värst, säger Jesper Fundberg.

– Vi på Byggpartner inser att både vi och byggbranschen har mycket att vinna på att arbeta med jämställdhet, inte minst ut ett lönsamhetsperspektiv. Samtidigt är beteendemönster och attityder som leder till en sämre arbetsmiljö något vi måste jobba med i alla organisationer i hela branschen. Det måste vara en prioriterad ledningsfråga, säger Sture Nilsson, vd på Byggpartner.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094