23948sdkhjf

Här är de nominerade för Sweden Green Building Awards

Den 30 november går 2021 års Sweden Green Building Awards av stapeln och delar ut utmärkelser som bidragit till att främja hållbarhet inom samhällsbyggnad. 

"I årets nomineringar till Sweden Green Building Awards ser vi en positiv trend mot att certifiera hela bestånd av fastigheter vilket snabbar på omställningen i vår bransch ytterligare. Vi har fantastiska nomineringar i år som det ligger ett enormt engagemang och arbete bakom", säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Sweden Green Building Council presenterar här de aktörer som på ett utmärk sätt visat på vilja, engagemang och långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete

Årets finalister är:

Årets person inom hållbart samhällsbyggande
Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum.
Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Årets BREEAM-byggnad
Nationalarenan 3, Fabege, Solna
Lidl Sigtuna Stadsängar, Lidl, Sigtuna

Årets BREEAM-In-Use-byggnad
Torp Vårdcentral, Hemsö, Lerum
Forumkvarteret (Dragarbrunn 27:2), Atrium Ljungberg, Uppsala

Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur
Upprustning Packhuskajen, Göteborg
Skellefteå Site East, Skellefteå

Årets LEED-byggnad/projekt
SKF HQ Götaholm, SKF Sveriga AB, Göteborg
Sthlm 01, Skanska Fastigheter, Stockholm

Årets LEED O+M
Hötorgshus 3-4, Vasakronan, Stockholm
Ottar 6, Kungsleden, Västerås

Årets Miljöbyggnad
Neo Davidshall, Riksbyggen, Malmö
Faunan/Sköndalsvillan, Hemsö, Tyresö

Årets Miljöbyggnad iDrift
Syret 6, Wihlborgs, Lund
KTH Singsing, Akademiska Hus, Stockholm

Årets NollCO2-projekt
Lidl, Visby
Faunan/Sköndalsvillan, Hemsö, Tyresö

För ytterligare information om vardera projekt/person vänligen se nedan. Där finns även kontaktpersoner för varje projekt.

Årets MiljöbyggnadProjekt: Neo Davidshall

Fastighetsägare: Riksbyggen
Ort: Malmö

”Ett hus som stått i nästan hundra år är ett bra hus, ett hus att värna om, ett hus med en egen själ. Ett hus som vi med en varsam hand har förädlat till bostäder utan att ta bort husets själ samtidigt som huset ska möta dagens krav från myndigheter och boende”. Så inleds nomineringen av Davidshall, som ritades av Frans Ewers och byggdes på 1930-talet i Malmö. Då användes byggnaden som Polishus, vilket det fortsatt att göra fram till 2014 då Riksbyggen tog över det både K- och Q-märkta huset och varsamt omvandlade fastigheten till bostäder med en Miljöbyggnadscertifiering.

Projekt: Faunan/Sköndalsvillan
Fastighetsägare: Hemsö
Ort: Tyresö

Ett av de få äldreboendena i Sverige som innehar en Miljöbyggnadscertifiering nivå Guld. Det är också det första äldreboendet som nått en NollCO2-certifiering i Sverige. Här ryms både äldre- och korttidsboende med en planerad inflyttning våren 2022. Fokus har bland annat legat på klimatpåverkan och energianvändning samt lösningar med hybridstommar i betong/KL-trä. Solceller i kombination med geoenergi och vattensparande åtgärder samt återbrukad tegelfasad återfinns i projektet.

Kontakt: Emily Hansson
Emily.hansson@hemso.se
040-636 48 14

Årets BREEAM-byggnad

Projekt: Nationalarenan 3

Fastighetsägare: Fabege
Ort: Solna

Ett hotell inklusive longstay-koncept samt huvudkontor för Nordic Choice Hotels. Som Sveriges och Skandinaviens första nollenergihotell med en hög miljö- och hållbarhetsprofil var valet BREEAM-SE nivå Excellent ett självklart val i utvecklingen. En satsning på nollenergi fanns även med tidigt och projektgruppen har arbetat aktivt med både klimatanpassningsstrategier, passiv designanalys och frikyla.

Kontaktperson: Maria Jansson
maria.jansson@fabege.se
070-422 20 86

Projekt: Lidl Sigtuna Stadsängar
Fastighetsägare: Lidl Sverige KB
Ort: Sigtuna

I stadsdelen Sigtuna Stadsängar, som arbetar enligt BREEAM Community, ligger Lidl-bygganden som nominerats i kategorin BREEAM-byggnad. Byggnaden, som innehåller flera verksamheter, präglas av naturmaterial med rymd och naturliga ljusinsläpp via stora glaspartier och påminner om en gammaldags marknadshall. Projektet visar på vad god samverkan mellan kommun och fastighetsägare - men även med medborgarna - kan resultera i.

Kontakt: Mattias Tas

mattias.tas@lidl.se

073-345 80 42

Årets LEED-byggnad/projekt

Projekt: SKF HQ Götaholm

Fastighetsägare: SKF Sverige AB

Ort: Göteborg

SKF Sveriges Huvudkontor Götaholm innebär en återanvändning av en befintlig lagerbyggnad till kontor. Här har mycket av byggnadens struktur sparats men interiören har skalats av och fasaden energianpassats. Att få till en energieffektiv byggnad och samtidigt en bra och hälsosam inomhusmiljö var viktiga parametrar för beställaren SKF. LEED som system används av SKF i alla deras nya byggnader men i detta projekt höjdes ambitionen ytterligare för att nå ett högre betyg.

Kontakt: Oliver Pearce

Oliver.pearce@wsp.com

070-275 63 70

Matilde Unge

maun@liljewall.se

0727-26 59 69

Projekt: Sthlm 01

Fastighetsägare: Skanska Fastigheter Stockholm AB

Ort: Stockholm

Skanska Fastigheters Sthlm 01 är en del av en större kontorsexploatering i Hammarby Sjöstad. Här ska innovativa företag kunna samlas och tanken är att förflytta staden längre söderut för att på så sätt knyta samman Sjöstaden med Södermalm. Byggnaden utmärker sig med sin 27 våningar och här finns bland annat en publik restaurang med skybar samt stora kontorsytor. Målet att certifiera byggnaden med LEED Platinum har funnits med från start och arbetsplatsen har under byggnationen även varit en ”Grön arbetsplats”, Skanskas egen miljömärkning av byggarbetsplatser.

Kontakt: Natascha Tofilovska

Natascha.tofilovska@skanska.se

010-449 54 72

Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur

Projekt: Upprustning Packhuskajen

Fastighetsägare: Göteborgs stad

Ort: Göteborg

Projektet består av förstärkning och anpassning av en kaj i centrala Göteborg för att möta framtida klimatförändringar. Här har man utgått från Skanska Väg och Anläggnings ”Gröna kartan” som är ett systematiskt arbetssätt för minimerad klimatpåverkan. Avsikten hos både beställare och entreprenör har varit att arbeta i linje med Parisavtalet, Sveriges klimatlag, Fossilfritt Sveriges färdplan för bygg- och anläggningsbranschen samt klimatmål för respektive organisation.

Kontakt: Jan Leinonen

Jan.leinone@skanska.se

010-449 10 41

Projekt: Skellefteå Site East

Fastighetsägare: Skellefteå Kommun

Ort: Skellefteå

Kommunens mål med området är färdiga industritomter, anlagda på ett hållbart sätt, som stärker Skellefteås näringsliv och identitet. Projektet spänner över 46 ha och omfattar bland annat arbeten med vägbyggnation och markberedning/terrassering av tomter och har genom konkurrenspräglad dialog och samverkan i upphandlingsskedet skapat möjligheter för att hålla unikt höga hållbarhetsambitioner.

Kontakt: David Nordberg

david.nordberg@skanska.se

070-232 25 22

Årets BREEAM-In-Use-byggnad

Projekt: Torp vårdcentral

Fastighetsägare: Hemsö

Ort: Lerum

En vårdcentral byggd 1993 har via Hemsös arbete certifierats i nivån Very Good i BREEAM In-Use. Certifieringen fungerar som en effektiv kvalitetssäkring och är en del av Hemsös strategi för hållbara byggnader. Bland annat syftar strategin till en satsning på nya tekniska lösningar och innovationer, både i befintligt bestånd och nyproduktion.

Kontakt: Emily Hansson

Emily.hansson@hemso.se

073-614 95 92

Projekt: Forumkvarteret (Dragarbrunn 27:2)

Fastighetsägare: Atrium Ljungberg

Ort: Uppsala

Mitt i centrala Uppsala ligger ett dynamiskt innerstadskvarter – Forumkvarteret – med en historia som sträcker sig tillbaka till 1953 då Forum öppnades av Kooperativa förbundet. Ombyggnaden tog tre år och färdigställdes 2019 och här finns verksamheter från restauranger och butiker till kontorsmiljöer. Att använda sig av certifieringssystemet BREEAM In-Use var ett självklart val för ägarna Atrium Ljungberg då det används för alla deras befintliga byggnader med kommersiella lokaler. Systemet är ett bra verktyg för att hitta förbättringsområden och underlättar jämförelser mellan byggnader

Kontakt: Juha Kotilainen

Juha.kotilainen@ale

Årets LEED O+M

Projekt: Hötorgshus 3-4

Fastighetsägare: Vasakronan

Ort: Stockholm

Kanske mer känt, åtminstone av stockholmare, som Hötorgshusen; ett av de mer kända landmärkena i Stockholms innerstad som rymmer allt från butiker, kontor och gym till restauranger. Hötorgshusen byggdes mellan 1955 och 1966, men redan 1946 fanns de första ritningarna klara och Sergelgatan blev en av Sveriges första gågator. Vasakronan har som ambition att certifiera hela sitt bestånd i LEED och för befintliga byggnader är målet att byggnaden minst ska få betyget Guld. Beridarebanan 11 har dock skruvat sitt hållbarhetsarbete ytterligare och nått nivå Platinum.

Kontakt: Anna Denell

Anna.denell@vasakronan.se

070-968 15 81

Projekt: Ottar 6

Fastighetsägare: Kungsleden

Ort: Västerås

I Ottar 6 huserade en gång i tiden ASEAs huvudkontor. Det är en slottslik, K-märkt industrifastighet med obehandlad tegelfasad från 1919, ritad av arkitekt Erik Hahr. Byggnaden är belägen i Västerås, i ett av de mer attraktiva områdena och har idag en bred mix av hyresgäster. Här har nivå LEED Guld uppnåtts med en ambition att höja till LEED Platinum i omcertifieringen om några år. Kungsleden har haft som mål att hela deras bestånd i Västerås City ska LEED-certifieras, vilket de nu har uppnått.

Kontakt: Erik Florman

Erik.florman@kungsleden.se

08-503 05 233

Årets Miljöbyggnad iDrift

Projekt: Syret 6

Fastighetsägare: Wihlborg

Ort: Lund

Här huserade först ett teknikbolag mellan 2008 och 2013, nuvarande hyresgäst tillträdde 2014. Wihlborgs satsar nu ambitiöst på att certifiera sitt befintliga bestånd av kontorsbyggnader och här kommer Syret 6 in. Certifieringen är en viktig del av företagets miljö- och klimatstyrning och bidrar bland annat med möjligheterna till grön finansiering och en stärkt driftsprestanda, men också som en viktig del i att möta hyresgästernas efterfrågan på hållbarhet.

Kontakt: Staffan Fredlund

staffan.fredlund@wihlborgs.se

040-690 57 76

Projekt: KTH Singsing

Fastighetsägare: Akademiska Hus

Ort: Stockholm

KTH Singsing är en universitetsbyggnad för högskolestudier mitt i Stockholm som ritades av Nils Ahrbom och byggdes 1948. Certifieringen av byggnaden var ett led i underlaget för kommande strategiska beslut om certifiering av bolagets befintliga bestånd. Arbetet har gett perspektiv på långsiktiga mål, fungerat som en bra jämförelse mellan egna rutiner inom tillsyn och skötsel samt även gett ett bra underlag för diskussioner internt om bolagets hållbarhetsmål.

Kontakt: Henrik Brännfors

Henrik.brannfors@akademiskahus.se

070-629 13 61

Årets NollCO2-projekt

Projekt: Lidl Visby

Fastighetsägare: Lidl Sverige KB

Ort: Visby

Från att ha gått från ett helt vanligt byggprojekt med hårt ställda hållbarhetskrav till att bli Sveriges första klimatneutrala byggnad – det inleder Lids Visbys nominering i klassen. Projektet deltog som pilot i utvecklingen av NollCO2 som certifieringssystem och har tjänat både systemets samt projektets utveckling. Region Gotland har även utsetts av regeringen till särskilt område för omställning till förnybart energisystem år 2018, vilket passade bra. Certifieringen har även bidragit med ett stärkt varumärke, ökad transparens samt förberedelser inför lagkrav.

Kontakt: Mattias Tas

mattias.tas@lidl.se

073-345 80 42

Projekt: Sköndalsvillan

Fastighetsägare: Hemsö

Ort: Tyresö

Utöver en nominering i Årets Miljöbyggnad har projektet även nominerats i kategorin Årets NollCO2-projekt. Så utöver det ovanliga i ett äldre- och korttidsboende med en Miljöbyggnadscertifiering var projektet det första äldreboendet att certifieras i NollCO2. Här ryms både äldre- och korttidsboende, en lokal i bottenvåningen och högst upp i byggnaden finns gemensamhetslokaler med anslutning till en stor takterrass. Planerad inflyttning är satt till våren 2022. Här har fokus bland annat legat på klimatpåverkan och energianvändning och lösningar med hybridstommar betong/KL-trä. Solceller i kombination med geoenergi och vattensparande åtgärder samt återbrukad tegelfasad återfinns i projektet.

Kontakt: Emily Hansson

Emily.hansson@hemso.se

040-636 48 14

Årets person inom hållbart samhällsbyggande

Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum

Företag: Castellum

Ort: Göteborg

Nomineringen av Filip inleds med texten ”Filip Elland är ung, energisk och engagerad. Om fler vore som han skulle fastighetsbranschen agera smartare, mänskligheten ha en bättre chans att klara klimatomställningen och planeten ges bättre odds att förbli beboelig”.

Filip har stora möjligheter till påverkan i sin yrkesroll och har redan hunnit med mycket, trots sin låga ålder. Sedan 2011 har Filip arbetat på Castellum i olika roller och varit med om att lyfta bolaget till ett av världens mest framgångsrika fastighetsbolag inom hållbarhet.

Kontakt: Filip Elland

filip.elland@castellum.se

073-856 73 16

Nominerad av Anders Westgårdh

anders.westgardh@castellum.se

Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Företag: Skellefteå Kommun

Ort: Skellefteå

Som chef för projektledningsfunktionen inom samhällsbyggnad på Skellefteå kommun har Karin stora möjligheter att påverka – vilket hon också gör. Hon har fått entreprenörer att våga tänka till och tänka nytt och verkligen ta fram hållbara lösningar som skapar mervärde och utveckling samt bidrar till en hållbar stadsutveckling. Karin har också en stor förmåga att sprida kunskap och inspiration om hållbart byggande till hela branschen.

Kontakt: Karin Degerfeldt

Karin.degerfeldt@skellefteå.se

070-699 98 60

Nominerad av David Nordberg/Yvonne Nyman

david.nordberg@skanska.se

070-232 25 22

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095