23948sdkhjf

Riksdagen klubbade Cementalagen - Så tyckte partierna

Under onsdagen beslutade Riksdagen att godkänna Regeringens förslag till lagändring som innebär att Regeringen kan ge Cementa förlängt tillstånd inom ramen för gällande brytningsvolymer. Alla partier röstade för ändringen. Vi fångar några röster ur debatten i Riksdagen.

Regeringen kan nu pröva den ansökan som Cementa redan har lämnat in. Cementa ansöker om tillstånd för tre år medan Regeringen tidigare har talat om åtta månader. 

Här är några citat från Riksdagsdebatten. 

Isak From (S): Det är positivt att riksdagens alla partier ställer sig bakom regeringens proposition. Förslagen i propositionen syftar till att möta en uppkommen allvarlig situation som påverkar hela samhället.

Jessica Rosencrantz (M): För att avvärja den akuta krisen väljer Moderaterna att stödja den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Men det måste ändå sägas att regeringens förslag är en otillräcklig panikåtgärd, framtvingad av att regeringen inte har gjort rätt från början eller underlåtit att agera när man borde ha gjort det.

Martin Kinnunen (SD):  När Cementa gjorde sin ansökan om förnyat drifttillstånd, ett tillstånd som enligt alla expertinstanser är otroligt viktigt för hela Sverige, agerade regeringen däremot inte. Man har aldrig haft någon plan för svensk cementförsörjning, utan regeringen och dess myndigheter har uppenbart instruerats att i varje tillgänglig aspekt motarbeta detta.

Rickard Nordin (C): "Till denna besegling är jag nödd och tvungen.", så stod det enligt legenden på Hans Brasks lilla lapp som han lade under sitt sigill. När nu Centerpartiet sätter sitt sigill under eftermiddagens votering om lagen kring regeringsprövning av kalkstenstäkter känner jag ungefär samma sak. 

Birger Lahti (V): Vänsterpartiet anser att klimatkrisen endast kan mötas genom gemensamma åtgärder och genom att staten intar en mer aktiv roll. Cementkrisen är ett tydligt exempel på att marknadskrafter inte förmår att leverera nödvändiga basfunktioner för samhället och klimatomställningen efter behov och nödvändiga miljökrav.

Camilla Brodin (KD): Förslaget har väckt kritik, inte minst från Lagrådet som har påpekat att regeringens hantering av ärendet riskerar att skada tilltron till rättssystemet. Detta är mycket allvarlig kritik som förtjänar att tas på största allvar, men en sammanvägning av alla ingående delar i den komplexa frågan gör att vi kristdemokrater ändå tillstyrker propositionen. 

Jakob Olofsgård (L): Man kan tycka att Cementa, med över två miljarder i omsättning, skulle ha både kapacitet och erfarenhet att klara svåra miljöprocesser. Men de har haft emot sig en mycket kvalificerad motståndare, den svenska staten genom flera myndigheter och en regering som har gjort allt annat än rätt.

Maria Gardfjell (MP): Faktum är att inte heller jag är helt nöjd, och jag kommer inte vara att det förrän det är klarlagt att näringslivet kan säkra byggmaterial till samhällsviktiga bygg- och anläggningssatsningar samtidigt som man klarar hårt ställda miljökrav och säkrar grundvattnet och att vi i Sverige har en mer effektiv och fungerande marknad med sund konkurrens. Då kommer jag att vara nöjd.

Hela riksdagsdebatten kan läsas eller ses hos Riksdagen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11