23948sdkhjf

Bot på sju miljoner hotar - byggjobb upphandlades fel

Främsta syftet med det överlåtelseavtal och det hyreskontrakt som Bodens kommun ingick avseende Medborgarhuset var att anskaffa byggentreprenadarbeten.

Transaktionen är ett byggentreprenadkontrakt som skulle ha upphandlats enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket i en ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Det så kallade Medborgarhuset i centrala Boden var i stort behov av underhållsarbeten. Kommunen, som var ägare till fastigheten, hade svårt att finansiera renoveringen.

Under hösten 2020 sålde kommunen därför Medborgarhuset till ett fastighetsbolag. I affärsuppgörelsen ingår att kommunen hyr tillbaka den sålda fastigheten under en period som sträcker sig över 35 år.

Hyreskontraktet innebär också att bolaget ska genomföra underhållsarbeten på fastigheten till betydande värden. Upphandlingens värde uppgår till cirka 193 miljoner kronor.

Kommunen anser att transaktionen inte är upphandlingspliktig enligt lagen om offentlig upphandling.

– Oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas om avtalet innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt Konkurrensverket var det huvudsakliga syftet med transaktionen att anskaffa byggentreprenadarbeten. Upplägget som helhet, det vill säga överlåtelsen av Medborgarhuset, kommunens förhyrning av fastigheten och de avtalade underhållsarbetena, utgör ett byggentreprenadkontrakt som ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

– En konkurrensutsättning av hela upplägget innebär att fler leverantörer får möjlighet att konkurrera genom att erbjuda bättre villkor som lägre hyra, kortare hyrestid och andra mervärden som exempelvis mer omfattande renoveringar och utveckling av fastigheten, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Luleå och yrkar att Bodens kommun ska dömas att betala 7 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109