23948sdkhjf

Ny syn på byggandet i pandemins spår

Effektivare rutiner, minskade störningar av sjukdomar och snabbare teknikutveckling är några resultat som finska YIT har noterat tack vare de anpassningar av verksamheten som gjorts på grund av covid-19-pandemin.

När stora delar av världen stängdes ner på grund av ett litet virus rullade byggandet på i riktigt hygglig takt, delvis tack vare branschen långa erfarenhet av snabba omställningar och stor flexibilitet i krissituationer. Jo, då, den finns trots att branscen i många avseenden också är extremt konservativ.

Leveranstidningen Entreprenad har tidigare berättat om hur finska YIT tidigt med framgång plockade in hundar och byggde upp en organisation som snabbt identifierade smittbärare på många arbetsplatser. Läs mer här och här.

Men coronaanpassningen i företaget är betydligt mer omfattande än så. Gränser har flyttats och många nya rutiner har kommit för att stanna inom vitt skilda delar av företagets organisation. Naturligtvis har ökad användning av digital teknik medfört stora tidsbesparande förändringar, men det har även visat sig att till synes små förändringar haft stor betydelse för säkerhet och därigenom även för produktivitet.

Inte minst konstateras att ökat fokus på hygien på arbetsplatserna och tydliga informationstavlor på strategiska platser inte bara minskade risken för covid-19 utan även fick andra positiva effekter.

Tidigt på hösten 2020 inleddes en pilotstudie där ett flertal arbetsplatser deltog där framför allt hygienen i utrymmen för omklädning, dusch och mat studerades. Det visade sig svart på vitt att noggrannare avtorkning av exempelvis bord, användning av rengöringsmedel och punkter för handtvätt inte bara bromsade smittspridningen utan förde också med sig en märkbar minskning av de säsongsbundna influensorna.

Experimentet med hundar för smittspårning blev också lyckosamt. Hundarna har, enligt företaget, kontrollerat närmare 1 000 prover från ett flertal byggarbetsplatser. Verksamheten kompletterades med ett mobilt testcentrum för covid-19 tillsammans med den privata vårdgivaren Mehiläinen, vilket innebar att identifieringsarbetet kunde göras på mycket kort tid – i synnerhet som erfarenheterna bidrog till att tidstjuvarna efter hand blev allt färre och allt mer kortvariga i takt med att organisationen vässades.

Även besiktningar och överlämningar av de färdiga produkterna har förändrats i grunden. Med hjälp av digital teknik görs nu mycket på distans. Där beställaren kräver personlig närvaro kan det göras med ett minimum av deltagare.

Enligt Jarkko Mäenpää, YIT:s Developer Manager, har modellen fungerat bra med tidplaner som håller och med byggnader som fungerar som avsett.

– Jag tror att myndigheterna också tilltalas av vårt sätt att jobba. Det kan mycket väl bli så i framtiden att det pappersarbete som krävs vid inspektionerna, i varje fall delvis, kan göras på distans och att enbart en mindre kärngrupp kommer till byggplatsen, säger Jarkko Mäenpää.

Ytterligare en slutsats som dragits är att möjligheten att göra genomgångarna på distans faktiskt möjliggör för fler människor än tidigare att medverka samtidigt som modellen minskar behovet av transporter och därmed sparar tid.

– Möjligheten att medverka oavsett var man är ökar friheten hos våra kunder. Men det finns också kunder som inte kan använda den här tekniken och då behövs någon form av hybridmöten, säger Merja Vainikka, Corporate Governance Representative på YIT.

Även försäljningen av bostäder genomförs nu till stor del elektroniskt.

Exempelvis byggdes en studio upp vid företagets huvudkontor som innebar att redan tio veckor efter pandemiutbrottet kunde konsumenterna ta del av strömmade visningar som bland annat ger prov på de alternativa lösningar som erbjuds.

Något av elddop fick försäljningsarbetet i den ryska organisationen. 28 mars 2020 förbjöds verksamhet vid de kontor där bostäder förmedlades. Redan veckan efter kunde dock YIT fortsätta verksamheten på distans med digitala hjälpmedel.

Den goda nyheten var att vi redan utvecklat tekniken under lång tid och allt fanns redan färdigt. Det blev dock ett stort steg för hela organisationen, säger YIT:s Chief Enterprise Architect Marko Väyrynen.

Inte minst intressant är att pandemin också genererat ett helt nytt affärskoncept för företaget som snabbt utvecklat en avancerad form av arbetsplatshotell där hela idén bygger på distansarbete i en miljö som inrymmer såväl avancerad teknik för fjärrkommunikation som service i ett mycket brett perspektiv, exempelvis serveringar och bilpool.

Arbetsplatserna kan användas av såväl enmansföretagare som av större företag på såväl kort som lång sikt. Givetvis utlovas även en ren miljö med hjälp av bland annat avancerad luftrening.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.204