23948sdkhjf

Bonnava lägger ner i Danmark

Förlustyngd affär och nu ska det inte investeras mer. Bonava avvecklar sin verksamhet i Köpenhamn och lämnar den danska marknaden.

Danmarks andel av koncernens nettoomsättning helåret 2020 var 6 procent och uppgick till 935 miljoner svenska kronor och EBIT uppgick till - 80 miljoner svensks kronor. 

Per första kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 54 miljoner svenska kronor, EBIT uppgick till -17 miljoner svenska kronor och antalet heltidsanställda var 58. Danmark ingår i segment Nordic.

Bonava har under de senaste två till tre åren lagt stort fokus på att förbättra effektivitet och lönsamhet i sin verksamhet i den fragmenterade Köpenhamnsregionen.

Investeringar i ny mark har dock varit begränsade och därför krävs betydande kapital för att verksamheten ska kunna uppnå en lönsam storlek vid slutet av decenniet.

Därför har bolaget beslutat att inte investera ytterligare i Köpenhamnsregionen och stegvis avveckla verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Pågående byggprojekt kommer att slutföras och överlämnas till kunderna, men inga nya projekt kommer att startas. Den danska verksamheten förväntas vara helt avvecklad om cirka två år, medan garantiåtaganden kvarstår under en tioårsperiod.

- Vi värdesätter det enastående arbete som vår danska organisation har lagt ner de senaste åren högt. För att kunna växa Danmark till en hållbar och stabil storlek krävs dock betydande investeringar i tid, kapital och resurser. Genom att allokera vårt kapital till andra marknader där vi redan har en stark position kan vi säkra en högre långsiktig avkastning för Bonava-koncernen som helhet, säger Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava.

Kostnader relaterade till avvecklingen om cirka 120 miljoner svenska kronor kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i andra kvartalet 2021. Planen är att avyttra den återstående landbanken under andra halvåret 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078