23948sdkhjf

Stort steg tas för spårbarhet i hela byggprocessen

Ett viktigt steg har tagits för spårbarhet i hela byggprocessen och en byggnads livscykel.

Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen i den så kallade  GTIN-gruppen. GTIN-gruppen omfattar Byggmaterialhandlarna, Byggmaterialindustrierna, NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke och BIM Alliance.

GTIN är ett branschgemensamt beslut om att använda GTIN, Global Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. Nu har ett nytt enhälligt beslut fattats om att anpassa de generella GTIN-reglerna till byggsektorn i Sverige. Förhoppningen är att få dem godkända och bli global standard. 

Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher. Detta nya branschgemensamma beslut om att anpassa reglerna för byggsektorn är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot spårbarhet i byggsektorn.

- Genom beslutet tar vi ett gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. Nu är det upp till varje aktör att verkligen nyttja dessa regler, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och representant i GTIN-gruppen.

- För byggmaterialhandeln som sedan femton år tillbaka använder GTIN innebär det nya anpassade regelverket för bygg ingen stor förändring i arbetssättet. Däremot blir det tydligare att GTIN blir än viktigare som primär informationsbärare för att kunna särskilja produkter i syfte att skapa ökad spårbarhet, tillägger Monica Björk.

För att praktiskt införa GTIN i byggbranschen startade standardiseringsorganisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden (GTIN Management Rules) för att den ska fungera i byggbranschen i Sverige. Det var inom ramen för denna användargrupp som beslutet om GTIN-regler anpassade för byggbranschen enhälligt fattades. Eftersom Sverige ligger långt fram i detta arbete kommer GS1 även att arbeta för att anpassningarna för byggbranschen blir global standard.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109