23948sdkhjf

Skanska får sjukhus-uppdrag i Växjö

Skanska tecknar samarbetsavtal med Region Kronoberg om att utföra förberedande planeringsarbeten för ett nytt akutsjukhus i Växjö.

Förberedelserna väntas pågå ett år och därefter sluts separata avtal i två faser för genomförandet av själva byggentreprenaden.

Det nya sjukhuset kommer att ersätta det befintliga sjukhuset i Växjö. Totalt rör det sig om runt 100 000 kvadratmeter nybyggnad som ska utföras och projektet är uppdelat i tre faser: förstudie, projektering och produktion.

Att Skanska deltar redan i förstudien innebär en möjlighet att dra nytta av samlade erfarenheter av sjukhusbyggnation och i ett tidigt skede återföra de till projektet. På så sätt öppnas goda möjligheter för att leverera patientklara lokaler som kommer att fungera för framtidens behov och vara till nytta för invånarna.

– Det är en extra sporre att projektet har höga klimatambitioner, vilket stämmer väl med vår önskan om att skapa ett hållbarare samhälle, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.

Ytterligare detaljer om det framtida sjukhuset kommer att klargöras under förstudien. Investeringsbeslut tas i regionfullmäktige i början av 2022 och första spadtaget beräknas ske under våren 2022. Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras stå klart år 2028.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079