23948sdkhjf

Tre års fängelse - grävde ner farligt avfall

Göta Hovrätt dömer fyra tilltalade för grova miljöbrott avsett hantering av batterikross, till fängelsestraff mellan ett och fyra år och näringsförbud för samtliga.

Målet rör grova miljöbrott som bestått i att de hanterat och undanskaffat farligt avfall i form av batterikross, skriver Svea Hovrätt i ett pressmeddelande.

Hovrätten har liksom tingsrätten funnit bevisat att närmare 1 900 ton Black Mass har transporterats från Karlskoga till olika fastigheter i Eskilstuna, Örebro och Kumla kommuner där avfallet förvarats utomhus utan väderskydd och även grävts ner i stora mängder.

Av utredningen har framkommit att avfallet hanterats på ett sådant sätt så att lakvattnet från avfallet påvisade så höga pH-värden att vattnet var frätande och visade på extrem förorening av tungmetaller, att föroreningen kunnat sprida sig från massorna samt att hanteringen av massorna medfört eller kunnat medföra påtaglig risk för människors hälsa, djur och växter både på lång och kort sikt.

Det har också framkommit att riskerna för människors hälsa eller miljön förstärkts genom att de helt dominerade ämnena med farliga egenskaper utgjorts av tungmetaller vilka inte är nedbrytbara i naturen.

Två av de tilltalade döms även i hovrätten för grova miljöbrott. Hovrätten har funnit bevisat att de tagit emot avfallet mot betalning, att de låtit transportera det till de aktuella fastigheterna och att de även medverkat till att en stor mängd av avfallet grävts ner.

Enligt hovrättens mening har de även varit införstådda med att hanteringen medfört och kunnat medföra fara för människors hälsa, djur och växter i en omfattning som inte är av ringa betydelse. Gärningarna har även bedömts vara av särskilt farlig art och innefattat ett medvetet risktagande.

Påföljderna bestäms till fängelse tre respektive två och ett halvt år. Hovrätten fastställer även tingsrättens beslut om näringsförbud, uppger Svea Hovrätt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172