23948sdkhjf

Hjälper byggbranschen nå klimatmålen

Branschinitiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö har nu 145 anslutna aktörer från hela byggkedjan, varav 37 är byggherrar.

LFM30:s samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som projektnivå samt redovisa resultaten. För att säkerställa byggande med bästa teknik har branschinitiativet LFM30 tagit fram målgränsvärden (X kg CO2e/m2 ljus BTA) för nyproduktion av småhus, flerbostadshus och lokaler.

Motsvarande arbete pågår för renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten på befintliga byggnader och anläggningar. Målgränsvärdena spelar en viktig roll i LFM30:s nya metod för klimatbudget som innehåller fem steg. Metoden omfattar både byggnader och anläggningar, såväl befintliga som nyproducerade. Det övergripande målet är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och klimatpositivt byggande 2035.

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. LFM30 går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, till exempel är de de enda som har definierade målgränsvärden. Dessutom är de restriktiva när det gäller återbetalning, de tillåter exempelvis inte att man köper sig fri genom handel med utsläppsrätter utan fokuserar på riktig kolinlagring. Parisavtalet trycker på behovet av negativa utsläpp, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har varit med och utvecklat LFM30:s metod.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062