23948sdkhjf

Balder räddar Karlatornet

Serneke och Balder ingick igår ett avtal som innebär att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB.

Detta skriver Serneke i ett pressmeddelande.

JV-Bolaget är ett nystartat bolag, med ett bokfört eget kapital om 50 000 kronor, som förvärvar samtliga Karlatornet-tillgångar från Serneke till dess bokförda värde om cirka 1,5 miljarder kronor mot en revers i form av räntebärande aktieägarlån.

Balders köpeskilling om 25 000 kronor motsvarar således 50 procent av bokfört eget kapital i JV-Bolaget.

Balder och Serneke har ett gemensamt ansvar att finansiera projektets totala kostnader om cirka 5,5 miljarder kronor, innefattandes kostnaderna för markanskaffning och projektets nedlagda produktionskostnader samt återstående kostnader för att färdigställa Karlatornet.

JV-Bolaget blir fullt finansierat genom ytterligare aktieägarlån från Balder om 500 miljoner kronor samt ett byggnadskreditiv från Nordea om cirka 3 miljarder kronor.

Serneke står kvar som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta. Serneke intensifierar nu dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter i syfte att realisera de övervärden som finns, avslutar Serneke.
 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063