23948sdkhjf

Svårare anställa inom teknik- och konsult

Många teknik- och konsultföretag i byggbranschen fortsätter rapportera om stora svårigheter att rekrytera.

I samband med att Navet Analytics ger ut sin konjunkturrapport Marknadstrender Bygg undersöks en rad olika branschers stämningsläge, där panelernas indikationer ger tidiga signaler om läget på byggmarknaden.

I panelen för teknik- och konsultföretag var det över 85 procent av de intervjuade som vid den senaste mätningen uppgav att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera personal.

Jämförs utfallet med mätningen som gjordes vid samma tidpunkt föregående år låg siffran istället på 80 procent, vilket indikerar att rekryteringsläget har blivit ännu mer ansträngt.

Att många teknik- och konsultföretag i byggbranschen fortsatt rapporterar om stora svårigheter att rekrytera, vittnar om en fortsatt hög aktivitet på marknaden.

Detta återspeglas i Navet Analytics samlade bedömning av byggmarknaden, där prognosen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna visserligen pekar på en nedgång i år, men att volymen ligger på en hög nivå i ett historiskt perspektiv.

Källa: Navet Analytics, Marknadstrender Bygg

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109