23948sdkhjf

Ny trästatistik: Småhusbyggandet minskar men lägenheterna blir allt fler

Prognosen för påbörjade småhus för 2020 och 2021 ligger oförändrat kvar på 9 500. För flerbostadshus med stomme av trä minskade orderingången med 16 procent under första halvåret. Prognosen för leveranser det kommande året är dock positiv. Alla siffror kommer från årets andra Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och möbelföretagen, TMF.

TMF:s prognos för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen. För första halvåret 2020 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 3 044 ordinära småhus, en minskning med en procent jämfört med första halvåret 2019.

Enligt Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, är det största problemet i dag bristen på tomtmark och byggrätter, följt av kreditrestriktioner och ett godtyckligt regelverk för bygglov och överklaganden.

– Bristen på tomtmark och byggrätter för framför allt enfamiljshus är ett stort problem som vi ser att kommuner i dag inte kan hantera och där krävs en attitydförändring. Vi måste förhålla oss till invånarnas boendepreferenser och önskemål.

– Vi håller fast vid den kritik vi tidigare riktat mot bankernas orimliga stresstester och Finansinspektionens kreditrestriktioner som är för många eller för hårt tillskruvade. Finland sänkte just sitt krav på kontantinsats och det borde också Sverige göra. Därutöver måste regelverket måste vara brett politiskt förankrat, långsiktigt och förutsägbart, säger Gustaf Edgren.

Träbyggandet i flerfamiljshus ökar dock: Enligt TMF:s statistik levererades under första halvåret 2020 totalt 2 410 lägenheter med stomme av trä, en ökning med tio procent jämfört med samma period 2019. Orderingången under första halvåret 2020 var 2 461 lägenheter, en minskning med 16 procent jämfört med första halvåret 2019.

Prognosen för perioden juli 2020 till juni 2021 är 5 225 påbörjade lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä.

Läs mer om: TMF
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078