23948sdkhjf

Piteå hamn växer – i vattnet

Piteå hamn bygger ut, för att kunna hantera den ökade mängden trävaror.

Den nya kajen i Piteå som stod klar 2018 kompletteras nu med 55 000 kvadratmeter nya lagringsytor som skapas genom utfyllnad i vattnet.

Förutom en växande skogsindustri med flera betydande producenter av papper och sågade trävaror har Piteå produktion av biobränsle med råvara från pappersbruken och här pågår dessutom uppbyggnaden av Europas största vindkraftpark i Markbygden. Det gör att kajen behöver bli större. 
Utbyggnaden, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, har skett i tre etapper. Den första innebar förbättring av bärighet, elektrifiering av järnvägen och nya lagringsytor. I samband med etapp två 2015–2018 bytte hamnen namn till Piteå port & hub för att betona betydelsen av intermodala transporter. En 115 meter lång ny kaj byggdes, liksom 10 000 kvadratmeter upplyst lagringsyta.

I etapp tre som nu pågår skapas ytterligare lagringsyta på 55 000 kvadratmeter, på land och i vattnet.Till utfyllnaden behövs cirka 500 000 ton jord och bergmassor.

– Vid upphandlingen hade vi med parametrar som innebar att entreprenörer fick pluspoäng ju kortare transportväg för massorna de kunde erbjuda. Resultatet blev bättre än väntat, som längst transporterades massor sju kilometer, berättar Lars Wikström som är infrastrukturansvarig på hamnen.

Bland annat kunde 180 000 ton överskottsmassor hämtas från ett bygge på en industritomt tvärs över vägen från hamnen.

I etapp 3 av utbyggnaden av hamnen ingår att förse de nya lagringsytorna med belysning. Dessutom stängslas hamnområdet in och får ett säkerhetssystem som ska skydda både fartygen och hamnanläggningen. 

– Det är mycket glädjande att Piteå port & hub tillsammans med den kontrakterade operatören Shorelink fullt ut kan ta hamndelen i drift under 2021. Vår gemensamma målsättning är att kunna ta emot fler fartyg, tåg och lastbilar via hamnen och erbjuda fler hållbara logistiklösningar till regionens näringsliv, säger Ulrika Nilsson, hamn-vd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125