23948sdkhjf

SBB bygger ny stadsdel i Nyköping

Nyköpings kommun har beslutat om en ny detaljplan gällande en ny stadsdel i SBB:s regi,  det stationsnära området Nöthagen.

Området är idag industriområde och om fem år kommer den nya stadsdelen i sina första delar stå klar med bostäder, skola samt vård- och omsorgsboende om totalt 160 000 bruttoarea.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, äger och driver utvecklingen av en ny stadsdel i Nyköping. Området Nöthagen omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola.

Totalt möjliggör planen runt 1 600 bostäder. Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet. Inom området planeras nya förskolor, grundskolor och även högre utbildning som gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning. Bostadsdelarna kan inrymma vård- och omsorgsboende, hyresrätter och bostadsrätter.

– Nyköping är en tillväxtkommun som är centralt placerad i Mälardalen och kommer med Ostlänkens utbyggnad att vara en viktig del för utvecklingen i Mälardalsområdet. Med Nöthagens placering i direkt anslutning till den nya järnvägsstationen kommer området att vara attraktivt för såväl lokalt som regionalt arbetspendlande. Utvecklingen i området ligger helt i linje med SBB´s hållbarhetsmål, säger Krister Karlsson, Vice vd i SBB.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094