23948sdkhjf

Var femte byggchef ser fördelar med krisen

1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn har givit sina svar i Byggchefsbarometern.

Det är en ny Novus-undersökning på uppdrag av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, som gjorts.

De flesta chefer i samhällsbyggnad är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 procent i ganska eller mycket stor utsträckning. Fyra av 10 av cheferna i Byggchefsbarometern tycker det svåraste i Coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Trots utmaningar ser var femte chef också möjligheter i krisen till exempel digitalisering, effektivare möten och att resor kan undvikas till fördel för tid, pengar och miljö.

- Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

50 procent av cheferna i samhällsbyggnad har förändrat verksamheten i någon form det vill säga lagt till, tagit bort eller förändrat någon del av den ordinarie verksamheten.

I en undersökning genomförd av fackförbundet Ledarna med chefer i alla branscher är frågan något annorlunda ställd men mycket snarlik och där är motsvarande siffra 37 procent.

 - Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel.

Fler chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om än i samtliga branscher trots att sam-hällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. 50 procent har förändrat verksamheten i någon form.
 

De tre största utmaningarna är:

Lönsamhet (36 procent av cheferna)
Att behålla eller öka produktivitet (36 procent av cheferna)
Att hitta kompetens (35 procent av cheferna)
Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 procent av cheferna).
För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 procent av cheferna).
De flesta chefer är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 procent  i ganska eller mycket stor utsträckning.
4 av 10 chefer tycker det svåraste är hanteringen av nya digitala hjälpmedel och att det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.
 Var femte chef ser möjligheter i krisen t ex digitalisering och effektivare möten.
Konkurs och fackliga konflikter oroar ytterst få (2 procent). Det kan jämföras med att tre av fyra chefer i alla branscher tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078