23948sdkhjf

Stämma i Oscar Properties

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019 då årsstämma i Oscar Properties hölls den 30 juni 2020 i Stockholm. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Läs också: Oscar properties delårsrapport: "Projektportföljen skapar framtidstro"

Årsstämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter Norman (ordf.), Therese Agerberth, och Ulf Nilsson omvaldes. Styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.112