23948sdkhjf

Efter Oscar Properties flopp - Gasklockan åter på marknaden

Vem får bygga 320 lägenheter?

Stockholms stad utlyser en markanvisningstävling för gasklockorna 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden.

Markanvisningsområdet består av fastigheterna Stålklockan 1 och 2, vilka är
tomterna för de tidigare Gasklocka 3 och 4, belägna på en höjd vid Gasverket. 

Området har anpassats för att uppföra nya byggnader där det tidigare fanns
gasklockor, skriver Stockholms stad.

Den nya byggnaden inom fastigheten Stålklockan 1 bedöms kunna inrymma cirka
320 lägenheter med lokaler i bottenvåningarna.

Flerbostadshuset ska ha en högsta byggnadshöjd om 110 meter över nollplan. 

Befintlig detaljplan för Stålklockan 2 medger användning som tar hänsyn till
bebyggelsens kulturvärde.

Tomträtt till fastigheten Stålklockan 2 upplåts till vinnaren i anbudstävlingen om fastigheten Stålklockan 1, skriver Stockholms stad vidare.

Det skiljer som mest cirka 15 meter i höjd mellan marken runt de tidigare två gasklockorna och omkringliggande gatumark. 

För att ta upp dessa skillnader finns stödmurar och slänter.Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078