23948sdkhjf

Oscar Properties Gasklockekrasch: 182 miljoner kronor

Kostnaden för Oscar Properties punkterade Gasklockan-projekt landar på minst 182 miljoner kronor för bolaget.

Bostadsutvecklaren hoppas kunna stämma tillbaka pengarna från Stockholms stad, skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande.

Bolaget gör också nedskrivningar av sin projektportfölj med 125 miljoner kronor.

Oscar Properties reserverar för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan samt gör ytterligare nedskrivningar samt senarelägger publicering av årsredovisning ytterligare.

Oscar Properties har, trots flertal försök under det senaste året, misslyckats att få till en överenskommelse med Stockholms stad avseende bostadsprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, varför Oscar Properties idag har beslutat att reservera för de upparbetade kostnaderna om 182 miljoner kronor som bolaget tagit i projektet.

Därutöver görs nedskrivningar om 125 miljoner svenska kronor avseende projektportföljen.

Justeringarna görs i Årsredovisningen för 2019, som således avviker från lämnad Bokslutskommuniké 2019. Efter dessa reserveringar och nedskrivningar uppgår soliditeten till 35 procent, uppger Oscar Properties. 

Oscar Oscar Properties beklagar att "man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att realisera Gasklockan, som har förutsättningar att bli ett av Sveriges mest extraordinära arkitektoniska landmärken".

Oscar Properties har anlitat två separata juridiska ombud vilkas utlåtanden båda visar att bolaget har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda projektkostnaderna i form av skadestånd, uppger bolaget.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078