23948sdkhjf

Åtgärd ska stoppa sprängämnen från bygg

MSB ska inrätta ett forum där Försvarsmakten, polismyndigheten och åtta andra myndigheter ingår, med syftet att stärka sprängämnessäkerheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått tre uppdrag av regeringen för att stärka sprängämnessäkerheten.

Anledningen till regeringen nya åtgärder är att komma till rätta med den  illegala användningen av civila sprängmedel.

MSB:s tre nya uppdrag är:

- Att se över metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk. De märkningsmetoder som ska ingå i översynen är sådana där märkningen inte går att avlägsna och om möjligt går att spåra efter detonation. Med utgångspunkt i översynen ska MSB lämna förslag på en lämplig metod att införa i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2021 med en delredovisning senast den 30 oktober 2020.

- Att kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I uppdraget ingår att MSB ska lämna förslag på åtgärder och rekommendationer som kan bidra till att utveckla kommunernas arbete på området. Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

- Att inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet. I forumet ska – utöver MSB – Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket ingå. Forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling inom området genom att sprida kunskap och information både till myndigheter och till andra berörda aktörer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.064