23948sdkhjf

Bygg- och konstruktionsregler får översyn 

På uppdrag av regeringen gör nu Boverket en översikt av sina bygg- och konstruktionsregler. Bland annat ska allmänna råd och hänvisningar till standarder plockas bort. 

Läs också: Ny modell för bostadsplanering

– Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhälls-byggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Och inte minst de europeiska standarderna är viktiga för Sverige, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. 

Först kommer Boverket att skapa en ny regelmodell för hur myndigheten även i framtiden ska ta fram regler. Som en prototyp kommer man att skriva om avsnitt sju i Boverkets byggregler, ”Skydd mot buller”, och utvärdera den tills man har en modell som kan användas på resterande kapitel. 

– Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut. Men jag vill understryka att samhällets krav på byggandet i lag och förordning kommer att finnas kvar. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand, säger Anders Sjelvgren. 

En av de största förändringarna är att man har som ambition att göra de nya reglerna friare. Det ska till exempel ske genom att man inte längre hänvisar till standarder, något Svenska institutet för standarder, SIS, välkomnar. 

– Den här förändringen kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen inom sektorn. Jag vill också påpeka att den internationella standardiseringen påverkar hela byggsektorn, inte minst den europeiska standardiseringen, säger Annika Andreasen, vd för SIS. 

Första prototyp-kapitlet ska remissgranskas under 2020, men efter det finns ännu ingen beslutad tidsplan. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Redaktionen rekommenderar

Sänd till en kollega

0.094