23948sdkhjf

Därför blir biocider dyrare

| Medlemsnyhet | Företag Wallenius Water Innovation AB

Biocider har länge ansetts som det billiga sättet, i alla fall på kort sikt, att få ner bakteriehalten i skärvätskan. Det är på väg att förändras.

Biocidhantering har redan nu många dolda kostnader, här är några exempel:

  • Ojämn bakteriereduktion ger ett sämre produktionsresultat och gör att skärvätskan måste bytas oftare. 
  • Mer arbetstid läggs på att följa alla säkerhetsföreskrifter och hålla vätskan under uppsikt.
  • Svårt att rekrytera och behålla kompetent personal på grund av riskerna i arbetsmiljön.

Innehåller skärvätskan ni använder formaldehydavgivare kommer det att bli ännu mer extraarbete framöver.
Formaldehydavgivarna MBM, MBO och HPT kan orsaka cancer enligt EU-kommissionen och har försetts med hårda restriktioner. Eftersom det anses finnas för få alternativ kan de ändå godkännas men är kandidatämnen för substitution.

Vad innebär ”kandidat för substitution”?
Kandidatämnen för substitution är ämnen som inger särskilt stora betänkligheter när det gäller folkhälsan. 

Dessa ämnen ska fasas ut och med tiden ersätts av lämpligare alternativ. Du kan läsa mer om kriterierna för att klassas som kandidatämne för substitution på ECHA:s hemsida.

Normalt är en substans godkänd i tio år framåt. Sedan ska godkännandet förnyas. För kandidatämnen för substitution som uppfyller ett eller flera exkluderingskriterier gäller godkännandet bara i fem år. Även vid förnyelse kan den bara godkännas för fem år i taget. Detta medför mer arbete och kostnader för företaget som saluför substansen, vilket i slutändan gör att substansen blir dyrare.

Även produkten måste godkännas
Om substansen godkänds är det inte säkert att den går att sälja som en del av en biocidprodukt. En biocidprodukt som innehåller en biocidsubstans som är ett kandidatämne för substitution måste genomgå en jämförande bedömning. Innan produkten kan godkännas måste den jämföras med alternativen på marknaden. Finns det fullgoda, mindre skadliga, alternativ på marknaden så bör inte biocidprodukten godkännas. Om produkten godkänns måste även den omprövas vart femte år, dubbelt så ofta som biocidprodukter utan kandidatämnen för substitution.

Hur påverkar detta användningen av substanserna?
Det kommer att bli dyrare med biocider som innehåller formaldehydavgivare och nu efter den 1 december 2018 krävs det ännu strängare säkerhetsrutiner. Läs gärna mer om de nya reglerna i mitt tidigare blogginlägg.

Tankar med hög biocidförbrukning
Biocidanvändning är ofta hög i små tankar som inte har lika klara rutiner kring hanteringen eller påkostade reningssystem.

Vill du veta mer? Hämta hem vår kostnadsfria e-bok om ämnet! 

 


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
Wallenius Water Innovation AB

Franzéngatan 3
112 51 STOCKHOLM
Sverige
Wallenius Water Innovation AB

Sänd till en kollega

0.071