23948sdkhjf

Energismart styrning av kondensorfläktar i butiker

| Medlemsnyhet | Företag ebm-papst AB

Fördelarna med varvtalsstyrning av kondensorfläktar är många jämfört med on/off-reglering.

Butikskyla har under de senaste åren allt mer hamnat i fokus genom olika undersökningar och rapporter. En anledning är de höga kylkrav som ställs på livsmedelsbutiker för att kylda och frysta matvaror ska förvaras vid rätt temperatur. Det finns tydliga riktlinjer för temperaturkraven, men det finns ändå många exempel på butiker som har svårt att klara kraven. Här är det viktigt att tänka på att begreppet butikskyla omfattar många olika komponenter; kylmaskiner med kringutrustning, kyl- och frysrum samt kyl- och frysmöbler. Alla delar måste samverka på ett effektivt sätt för att resultatet ska bli det önskade; en bra butikskyla. När det finns brister i någon del av kylsystemen kan resultatet bli oönskade temperaturnivåer men också onödigt höga energikostnader samt höga drifts- och underhållskostnader. I den här artikeln ska vi främst visa på de fördelar som varvtalsstyrning av kondensorfläktar ger jämfört med fläktar som styrs med on/off-reglering. Fläktar utgör endast en del av ett komplett system för butikskyla, men de är en viktig del!

Att uppgradera kondensorer är en klok investering
Kyl- och fryssystem i butiker brukar delas in i direkt kylda system och indirekt kylda. Det vanligaste är att det finns flera typer av dessa system i en butik och främst då större livsmedelsbutiker. Den enklaste varianten av direkta system är kyl- och frysdiskar som har en egen kylmaskin direkt monterad i disken. Förångare överför kylan direkt till luften och den kalla luften kyler maten. Värmen i kondensorn avges direkt där kyl/frysdisken är placerad genom att butiksluften kyler kondensorn. Val av rätt fläktlösning till de direkta kylsystemen har stor betydelse när...

Läs hela artikeln här!


Skriv din kommentar

Medlemsnyhet

Företag
ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige
ebm-papst AB

Sänd till en kollega

0.07